Ankara Elektrik 12 Eylül 2021

KAZAN DAİRESİ NEDİR:

2- Kullanılan yakıtın cinsine göre;
– Gaz yakıtlı kazanlar (Doğal gaz)
– Sıvı yakıtlı kazanlar (Motorin, fuel –oil )
– Katı yakıtlı kazanlar ( Taş kömürü, odun vb.)

3- Yanma odasının basıncına göre;
– Karşı basınçlı kazanlar
– Karşı basınçsız kazanlar

4- Isıtıcı akışkan cinsine göre;
– Sıcak sulu kazanlar
– Kaynar sulu kazanlar
– Buharlı kazanlar

5- Kazanın yapısal tasarımı açısından;
– Alev borulu kazanlar
– Alev duman borulu kazanlar
– Duman borulu kazanlar
– Su borulu kazanlar

SU BORULU KAZANLAR:

Paket kazanlar, rafinerilerde son zamanlarda yaygın olarak kullanılan buhar kazanı tipidir. Paket olarak adlandırılmasının sebebi, bu kazanların imalatçı tarafından yapıldıktan sonra rafinerideki yerine, komple bir ünite halinde getirilip montajının yapılmasıdır. Bu kazanların boyutundaki sınırlamayı nakliye zorlukları belirler. Diğer bir tip kazan da sahada (yerinde) inşa edilen kazandır. Fakat bu maliyet açısından paket kazanlara göre yaklaşık iki kat daha pahalıdır. Kazan maliyetleri genelde üretilen birim miktar buhar başına derecelendirilir. Birçok paket su borulu kazan aşağıdaki yapısal görünümlerden birine sahiptir. Bunlar “A”, “D” ve “O” tipi kazan olarak adlandırılmaktadır.

“A” TİPİ KAZAN :
Altta iki küçük dramı ve hederi (kolektörü) bulunur. Üstteki dram buhar su ayrışmasını sağlayacak şekildedir. Üretilen buharın büyük bölümü drama giren merkezdeki fırın duvar tüplerinde oluşmaktadır.

Soğuk bir kazanda hiçbir zaman kurum üfleme yapılmamalıdır. Kazan soğuksa buharın özgül hacminin küçülmesi nedeniyle buhar huzmelerinden bir bölümünün boru yüzeylerine su zerreleri şeklinde çarparak aşındırıcı etkisi oluşturur.

Kurum üflemeye başlamadan önce yanma odasında yanmanın iyi olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde alev sönebilir. Kurum üfleyicilere buhar getiren boru sistemi çok önemli olup Boruların hiçbirinde su bulunmamalıdır. Bu devre üzerinde bulunan drenaj ventilleri yuvalarına, kurum üfleme sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yoğuşmayı devamlı olarak dışarı atmak üzere ortalama 5mm çapında bir delik açılır. Kurum üfleyiciler harekete geçirilmeden önce boruları ısıtmak için yeterli süre drenaj yapılmalıdır.

Birçok kazan, tüplerinin dış yüzeylerinde biriken maddeleri temizleyerek ısı transferi kayıplarını azaltan kurum üfleyiciler ile donanımlıdır.

Üflenen akışkan genellikle buhardır. İşlemin sıklığı kullanılan yakıt cinsine bağlıdır. Baca gazı sıcaklığı da kurum üfleme ihtiyacı için bir göstergedir. Normalden daha yüksek bir baca gazı sıcaklığı (belli bir buhar yükünde) konveksiyon bölgesi tüplerinin dış yüzeylerinde bir kirlenme olduğunu ve yeterli ısı transferi yapılmadığını göstermektedir.

Otomatik programın yanı sıra kurum üfleyicileri ve buhar kesme valflerini tekil olarak kumanda odasından veya genel kumanda kutularından kumanda etmek mümkündür. Kumanda tablosundaki şalterlerle herhangi bir üfleyici üfleme programından çıkartılabilmektedir. İşletme ve arıza durumları ışıklı ve sesli olarak sinyalize edilebilir.

Kumanda tablosunun yalnız uzaktan kumanda için yapılmış olması halinde, yukarıda belirtilen tüm otomatik fonksiyonlar ilgili butonlara elle basmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

CEBRİ ÇEKİŞLİ FANLAR:
Birçok stim kazanı cebri çekişli fan kullanılarak dizayn edilmiştir. Börnerlere gerekli olan yanma havası bu fanın gönderdiği hava ile sağlanmaktadır. Bu fan stim (veya hava türbini) ya da elektrik motorunun sağladığı güç ile döndürülmektedir. Yanma odasında pozitif bir basınç tutar. Yakıt hava oranını kontrol etmek için stim veya hava türbininin hızı değiştirilebilir. Elektrik motoru kullanıldığında ise hava damperleri uygun açıklıklarda ayarlanabilmektedir.

HİDROFOR NEDİR, NE İŞE YARAR:
Halk arasında “suyun basınçlandırılması”
olarak bilinen hidrofor; su basıncının yetersiz kaldığı yerlerde kullanılan su basınçlandırma sistemlerine verilen isimdir. Binalarda, dairelerde, müstakil villalarda, site ya da yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli gelmediği durumlarda, basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle elektrik ile çalışır; musluklardan akan suyun basıncını arttırmaya yaramaktadır. Bir genleşme tankı vardır ve bu tank yardımı ile şebeke suyunun yetmediği yerlerde su basmak amacı kullanılmaktadır. Hidrofor direkt şebeke suyuna bağlanabilmektedir. Yanı sıra direkt olarak şebeke hattına da bağlanabilir. Ancak şebeke hattına bağlanması durumunda sular kesildiği zaman hidroforun bir yararını göremezsiniz.

HİDROFOR İLE POMPA ARASINDAKİ FARK NEDİR:
Hidrofor bir sistem bütünüdür hem pompadan hem pompanın devreye giriş çıkışını kontrol eden kontrol ekipmanlarından oluşmaktadır. Pompanın daha uzun ömürlü çalışmasını sağlamak amacıyla koruma ekipmanlarından oluşmuş bir sistemi vardır böylece tek bir amaca odaklanmaz, genel olarak kontrol ve koruma sağlamaktadır.

HİDROMATLI HİDRAFOR NEDİR:

Öncelikle hidromat nedir, bunun tanımı ile başlayalım söze. Hidromat sistemleri; pompa ağızlarına takılarak herhangi başka bir işlemciye gereksinim duymaksızın pompayı hidrofor haline getiren ekipmanlardır. Hidromat bakım ve ayar gerektirmez bu nedenle kullanımı kolaydır. Ayrıca kurulumu sessiz ve montajı da basittir bu nedenle tercih edilen ünitelerdendir. İşin içerisinde su olunca akla gelen kelimeler; rutubet ve koku olur genelde. Hidromatlar suda rutubet yapmaz, istenmeyen kokular oluşturmaz. Pompaya hidromat takıldığı zaman artık ismi hidrofor olur diyebiliriz. Hidromat aynı zamanda fluid kontrol olarak da geçmektedir.
MEMBRANLI HİDROFOR ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Hidroforlar, şebeke suyunun yetersiz kaldığı durumlarda otomatik olarak devreye giren pompalara verilen isimdir. Su tankında bulunan suyu, hava ile basınçlandırır ve uzak noktaya pompalar, özetle çalışma prensibi budur. Hidrofor pompasının seçimi tamamen ihtiyaca yönelik olmalıdır; suya istenilen yere gidecek basıncı verebilmelidir. Hidrofor sadece su tankı ve pompadan oluşan bir sistem değildir ayrıca depo üzerine monte edilmiş yardımcı elemanları vardır. Bu yardımcı elemanları şu şekilde sayabiliriz; manometre, çek valf, küresel vana (şiber), basınç anahtarı, güvenlik anahtarı, selenoid vana, seviye elektrotu.

•    şiber ya da diğer adıyla küresel vana, su akışını kesmek için kullanılır.
•    Çek valf; basıncın azalması durumunda su akışının ters yöne gitmesine engel olmaya yarar.
•    Manometre; basınç okuyucuya verilen isimdir.
•    Güvenlik anahtarı; sistemdeki fazla basıncı dışarı atar, sistem güvenliğini sağlar
•  Selenoid vana; hava bölgesine takılır, su seviyesine göre tankın hava emişini sağlamaya yarar.
•    Basınç anahtarı; hidrofor tankı basıncına göre pompanın çalışmasını düzenler

Hidrofor tehlikeleri:

•      Elektrik panoları, hidroforun kalbi konumundadır. Bu panolar hem yüksek koruma hem de sıralı çalıştırma amacı ile kolaylık sağlar. Elektrik panolarının bakımın ihmal etmeyin çünkü bu kullanım ömrünü uzatmak için önemli bir detaydır.
•      Hidrofor tankını düzenli olarak kontrol edin, bilhassa hava ayarlarını. 2 ya da 3 ayda bir kontrolünü gerçekleştirmenizde yarar vardır. İçindeki hava boşalabilir örneğin. Bu da olası pek çok arızaya zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle hidrofor tankını düzenli olarak kontrol etmenizde yarar vardır.
•      Hidrofor alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var; daire sayısı ve bina yüksekliği, deponun yeri, bina tesisatında yer alan yatay ve dikey borular, su tesisatındaki suyun sürtünme katsayısı, kaç daire için su temin edilecek, monte edileceği yerle beslenecek dairelerin arasındaki mesafe ve benzeri gibi. Bu detaylar, doğru hidrofor seçimi için önemlidir ve uzun vadede işe yararlılık sağlamaktadır.

Hidrofor sürekli çalışıyor!

Hidrofor tehlikelerinden bahsetmişken, en sık karşılaşılan hidrofor arızalarından birine değinmeden geçmeyelim. Hidrofor sürekli çalışır durumda olabilir ya da çok sık aralıklarla devreye giriyor olabilir. Bu durumda kontrol etmeniz gerekenler ve olası arıza nedenleri şunlar olabilir;
• Hidrofor pompa genleşme tankında bir arıza söz konusu olabilir.
• Çek valf arızası olabilir örneğin su kaçırıyor olması muhtemeldir.
• Şebeke suyu kesildiği için hidrofor devreye girmiş olabilir.
• Genleşme tankı lastiği patlak olabilir ya da tankın içerisindeki hava bitmiş olabilir.
• Hava basıncından kaynaklanan bir sorun olabilir bu durumda derhal en yakın yetkiyi arayın ve mutlaka uzman birinden destek alın.

HİDROFOR ÇEŞİTLERİ NELERDİR:

Hidrofor çeşitlerini 3 bölümde inceleyebiliriz; otomatik hava sağlayan hidroforlar, kompresörlü hidroforlar, membran basınçlı dengeleme tanklı hidroforlar.
Otomatik hava sağlayan hidrofor, havayı kendi temin eder. Daha çok apartmanlarda ya da küçük sanayi tesislerinde kullanılan bir hidrofor çeşididir.
Hava kompresörlü hidrofor, genelde hava şarj cihazları ile yeterli hava temin edilemeyen büyük tesislerde kullanılır. Örneğin endüstriyel tesisler ya da çok büyük siteler diyebiliriz.
Membranlı basınç dengeleme tanklı hidroforlar, paket tip hidroforların bünyesinde bulundurmaktadır. Küçük hacimli membranlı tanklardır; birkaç litreden 20-25 litreye kadar çeşitli hacimlerde kullanılabilmektedir. Az yer kaplar. Genellikle konutlarda kullanılmaktadır.

Hidrofor Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Her cihazda olduğu gibi hidrofor cihazlarında da düzenli olarak bakım işlemi gerçekleştirilir. İdeal olanı her altı ayda bir bakım yapılmasıdır. Hidrofor bakımında özellikle; hidrofor pompası, basınç şalteri, genleşme tankı, hava basıncı kontrol edilir ve gerekirse yenisiyle değiştirilmektedir.
Hidrofor tankı basınç kontrolü yapılan bakımlar arasında yer alır. Ayrıca gerektiğinde genleşme tankı membranı değiştirilebilir. Bakım personeli hidroforu susuz çalıştırarak, performansını test eder. Ayrıca fan difizör kontrolünü gerçekleştirir.

Hidrofor Arızaları Nelerdir:

Suyun az olmasında, düzensiz meydana gelen elektrik akımlarından ya da genleşme tankında meydana gelen sorunlardan dolayı, hidrofor cihazları arızalanabilir.
Burada açıklayacağımız arıza türlerini hidrofor tehlikeleri olarak da anlayabilirsiniz. Çünkü gerekli müdahale yapılmadığında, ortaya istenmeyen durumlar çıkabilir.
Hidrofor çalışmıyor arızasının nedeni elektrik kesintisi olabilir. Bir başka neden de sigorta kutusunun arızalı olmasıdır. Eğer depoda yeterli miktarda su yoksa çalışmayabilir. Kontrol panosundaki ışıklar kontrol edilmelidir. Herhangi bir arıza düğmesi yanıp sönüyorsa, hidrofor çalışmayabilir. Elektrik motoru yanmış olabilir ki bu en kötüsüdür. Bu durumda hemen yetkili servis aranmalıdır.
Hidrofor basıncı aniden düşüyorsa ve pompa sıklıkla devreye giriyorsa hemen çıkış vanasını kapatmalısınız. Vana kapalı olmasına rağmen basınç düşmeye devam ediyorsa, çekvalf su kaçırıyor demektir. Bu durumda çekvalf arızalıdır ve değişmesi gerekiyordur. Membran patlamış olabilir. Bu durumda hemen yetkili servisi aramanız gerekmektedir.

REGÜLATÖR NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Regülatör, alçak gerilim sistemlerinde -90V, +50V aralığında enerjinin az veya çok gelmesi durumlarına karşı halk dilinde yükselteç olarak bilinen tek sarımlı trafoların genel adıdır. Regülatörler, tıpkı trafoların gibi giriş ve çıkış sargılarının oranıyla giriş ve çıkış voltajının ayarlandığı varyak adı verilen tek sarımlı trafo gibi düşünülür.

Regülatör ne işe yarar?

Regülatör, özellikle trafo mesafelerinin çok uzak olduğu kırsal kesimler ile organize olmayan sanayi bölgelerinde fabrikalar ile aynı trafoyu paylaşan yapılar için gerekli sistemlerdir. Bu tip yerlerde özellikle trafoya yakın yerlerde kademe ayarından dolayı normalden yüksek voltaj alınmakta, uzak yerlerde ise normalden daha az voltaj alınmaktadır. Regülatör, bu tip yerlerde enerjinin kademe ayarını lokal olarak yapılıp, bireysel voltajın normal seviyelerde alınmasını ve elektronik sistemlerin ihtiyaç duydukları voltajı almalarını sağlamaktadır.

Regülatör, aşırı gerilim koruyucu veya aşırı gerilim sönümleyici değildir. Özellikle voltaj dalgalanması, kombiler için yoğun olarak önerilmesi doğru bir öneri değildir. Çoğu müşterimizden kombinin kartı yandı ve regülatörde yandı gibi şikayetlerle dönüşler almaktayız. Aşırı gerilimler için ve voltaj dalgalanmalarının hasarlarından korunmak için aşırı gerilim sönümleyici Trimbox kullanılmalıdır.

Otomatik voltaj regülatörü nedir?

Otomatik voltaj regülatörü teknolojinin gelişimi ile hayatımıza girmeye başlayan statik ve mikroişlemcili olarak çeşitleri olan, kademe ayarını manuelden çıkararak otomatik olarak kendisi yapan regülatör çeşitlerinin genel adıdır. Bu sayede çıkışta almak istediğiniz voltajı tanımladığınız değerde -90V, +50V’u geçmeyecek şekilde alabilirsiniz. Otomatik voltaj regülatörleri de aşırı gerilimler için kullanılmaz.
Regülatör seçimi nasıl yapılır?

Regülatör seçimi, sisteminizin tek fazlı veya üç fazlı olmasına göre ve kurulu gücünüze göre uzmanlar eşliğinde seçilmektedir. Voltaj ayarını yapmak istediğiniz ürün ya da sistem için belirlenen watt değerini VA değerine dönüştürüp, uygun olan tip size sunulacaktır.
En İyi Regülatör Markası Hangisidir?

Regülatör seçimi, elektrik sistemlerine göre yapılmalıdır. Dolayısıyla bu konuda kesin bir tavsiye vermek mümkün değil. Ancak en iyi markalar tarafından üretilen regülatörlerin dâhi voltaj dalgalanmalarına karşı korunması gerekmektedir. Hangi regülatör markasını seçerseniz seçin, emniyeti sağlamak için mutlaka Trimbox kullanmalısınız.
Regülatör tipleri
Bugünün piyasasında çok çeşitli otomatik voltaj regülatörleri bulunmaktadır. Bunlar, ihtiyaç duyulan uygulama tipi ve kapasitesinin (KVA) gerektirdiği şekilde tek veya üç fazlı üniteler olabilir. Üç fazlı regülatörler, dengeli yük modelleri ve dengesiz yük modelleri olarak iki modelde gelir.

Bunlar bir uygulamanın belli bir bölümünde ya da uygulamanın tümünde kullanılabilir. Ek olarak, bunlar analog veya dijital tip regülatör üniteleri olabilmektedir.

Yaygın voltaj regülatörü tipleri arasında manuel olarak çalıştırılan, anahtarlanabilir regülatörler, otomatik röle tipi regülatörler, solid-state veya statik dengeleyiciler ve servo kontrollü dengeleyiciler bulunur.

Dengeleme işlevine ek olarak, çoğu regülatör giriş / çıkış düşük gerilim kesme, giriş / çıkış yüksek gerilim kesme, aşırı yük kesme, çıkış başlatma ve durdurma tesisi, manuel / otomatik başlatma, gerilim kesme ekranı, sıfır gerilim anahtarlama gibi ek özelliklerle birlikte üretilmektedir.
Röle tip voltaj regülatörleri

Bu tip voltaj regülatörlerinde, yukarıda bahsedilen voltaj ayarlaması röleler vasıtasıyla yapılır. Transformatörün yanında elektronik devre ve röleler bulunmaktadır. Elektronik devre, doğrultucu devresini, işlemsel yükselticiyi, mikro denetleyici birimi ve diğer küçük bileşenleri içermektedir.

Elektronik kontrol devresi, girişi dahili referans voltaj kaynağı ile karşılaştırarak voltaj düşüşünü ve voltaj artışını tespit eder. Devrede hatayı bulduğunda, sırayla ototransformatörde kolu hareket ettiren motoru çalıştırır. Bu, sekonder boyunca bir voltajın istenen voltaj çıkışı olması gerektiği şekilde, buck boost transformatörünün primerini besleyebilir. Servo regülatörlerin çoğu, akıllı kontrol sağlamak için kontrol devresi için yerleşik mikrodenetleyici veya işlemci kullanır.

Bu regülatörler tek fazlı, üç fazlı dengeli veya üç fazlı dengesiz tiplerde olabilir. Tek faz tipinde, değişken transformatöre bağlı bir servo motor, voltaj düzeltmesini sağlar. Üç fazlı dengeli bir tip olması durumunda, üç oto transformatör ile bir servo motor bağlanır, böylece transformatörlerin çıkışını ayarlayarak
dalgalanmalarda stabilize çıkış sağlanır.
Dengesiz bir servo dengeleyici tipinde, üç otomatik trafo ile birleştirilmiş üç bağımsız servo motor ve üç ayrı kontrol devresine sahiptir.

Röle tipi stabilizatörlere kıyasla servo stabilizatör kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Bunlardan bazıları daha yüksek düzeltme hızı, yüksek akımlara dayanma kabiliyetine sahip yüksek stabilize çıkış hassasiyeti ve yüksek güvenilirliktir. Bununla birlikte, bunlar motorların varlığından dolayı periyodik bakım gerekmektedir.

Statik regülatörler
Statik regülatörler voltaj regülasyonu elde etmek için güç elektroniği dönüştürücü devresini kullanılmaktadır. Servo regülatöre kıyasla bu cihazlarda daha hassas ve efekti gerilim regülasyonu yapmak mümkündür ve tipik olarak regülasyon ±% 1’dir.

Benzer şekilde, gerilim yükselmesi, mikroişlemci devresinin PWM palslarını, dönüştürücünün gelen voltajla fazdan 180 derece olan sapmış bir miktar voltajı verecek şekilde göndermesine neden olmaktadır. Yükseltme trafosunun sekonderindeki bu gerilim, giriş voltajından çıkarılarak yükseltme işlemi gerçekleştirilir.

Bu regülatörler kompakt ebatları, seri düzeltme hızı, hassas gerilim regülasyonu, hareketli parçaların yokluğundan dolayı bakım gerektirmemesi, yüksek verim ve yüksek güvenilirlik gibi çok çeşitli avantajlar nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

İNVERTÖR NEDİR?

 Inverter doğru akımı, alternatif bir akıma çeviren cihaza verilmiş olan isimdir. İnvertör ve ya inverter olarak kullanılmaktadır. Inverter kelimesinin Türkçe olan anlamı güç dönüştürücü ve ya evirici olarak tanımlanmaktadır. Inverter herhangi bir DC kaynağından aldığı gerilimi işlemekte olan ve AC gerilimi sağlamak amacı ile kullanılan güç elektroniği devresine verilen isimdir. Inverter ters işlevli şekilde redresör ve ya doğrultucu adı da verilmektedir.

Inverter Çalışma Prensibi Nasıldır?

 İnverterler elektrik üretmezler, akülerde bulunan 12 v doğru akımı kullanırlar ve 220 v AC’ye çevirirler. Kullandığı bu enerjiyi de aküden çekerler.

Inverter Ne İşe Yarar?

Inverterlerin geliştirilme sebebi öncelikli olarak tasarruf sağlamaktır. Mekanik aksam hatalarını azaltıp parçaların tamir, bakım, onarım maliyetlerini aza indirir. Inverterin faydası parçaların ömürlerini uzatmasıdır. Inverter reaktif enerjiyi azaltıp tasarruf sağlanmasını sağlamaktadır

Inverter Nerelerde Kullanılır?

Invertörlerin kullanım alanı televizyonlar, bilgisayarlar, aydınlatma lambaları ve elektrikli el aletleri gibi alanlar olmaktadır. Ayrıca kaynak makinaları, tekneler, arabalar ya da mobil ortamlarda çalıştırılmaya da olanak sağlamaktadır.

 Genelde invertörlerin ideal olduğu alanlar içinden biri de rüzgar ve de güneş enerjisi sistemleridir. Buna ek olarak araç içi laptop, camping ve LCD TV’ler için idealdir. Bu cihazların kullanımı da her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri sağladığı tasarruf olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulmakta olan ihtiyaç ve de ilginin artması ile birlikte bu kaynaklardan elde edilen enerjilerinin kullanıma uygun bir hale getirilmesi önemlidir. Bu bağlamda inverter ve benzeri olan cihazların kullanımı her gün ivme kazanmaya devam edecektir.

Inverter Çeşitleri Nelerdir?

Inverter solar sistemlerinin önemli olan parçasıdır. Solar sistemlerde kullanılmakta olan 2 çeşit inverter sistem vardır. İlk olan on-grid inverterler olmaktadır. On-grid inverter lisanssız güneş enerjisi sistemleri içinde üretilen elektriği dönüştürmek amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca üretilen elektriğin depolamaya olan ihtiyacı yok direkt şebeke gerilimlerine dönüştürülür ve de dağıtım şirketlerine iletimi sağlanmaktadır.

 Bir diğer inverter çeşidi off-grid inverter tipidir. Off-grid adlı sistemlerde kullanılan inverter şebeke elektriğin olmadığı yerlerde yaygın olarak kullanılır. Off-grid inverterde iki çeşit çıkış dalgası bulunur. Bunlardan birisi modifiye sinüs olarak diğeri tam sinüs olarak adlandırılır.

Modifiye Sinüs ve Tam Sinüs Nedir?

Modifiye inverterin bir diğer adı kare dalga inverterdir. Modifiye inverterler tam sinüs inverterlerden farklıdır, onlar gibi saf sinüs çıkış dalgası vermezler bu nedenle buzdolabı ya da çamaşır makinası gibi hassas motorlu cihazlarda kullanıma uygun değillerdir. Modifiye inverterin fiyatı, tam sinüs invertere göre daha uygundur. Tam sinüs inverter nedir sorusunun yanıtı ile devam edelim. Tam sinüs inverter, akülerden gelen DC voltajı şebeke dalgası frekansında çıkarmaya yaramaktadır. Modifiye inverterin aksine buzdolabı ya da çamaşır makinası gibi hassas motorlu cihazlarda rahatça kullanılır. Bu nedenle modifiye inverterlere kıyasla daha yaygın bir kullanımı vardır demek mümkündür. İnverter seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri inverter gücünün sisteminizde kullanacağınız güçlerin toplamından daha büyük olmasıdır. Kullanacağınız cihazların gücü önemli bir noktadır çünkü inverter hepsinden daha büyük olmalıdır.

ASENKRON MOTOR NEDİR?

Asenkron motor, statora uygulanmış olan elektrik enerjilerini rotoru döndürerek mekanik enerjiye çevirmeye yarayan makinelere verilen isimdir. Bu motorların fiyatları çok uygundur, bakım masrafları da maliyetli değildir. Yapıları oldukça sağlamdır ve verimleri de çok yüksektir.

 Asenkron motorların çalışmalarında ark meydana gelmez. Momentleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de piyasa da en fazla tercih edilen motorlardır.

Asenkron Motor Çalışma Prensibi

Bu motorlar 120 derece faz farkı ile yerleştirilen statorların sargılarına alternatif akımların uygulanması ile birlikte döner manyetik alanın meydana gelmesi ile çalışırlar. Manyetik alanın etkisi ile beraber rotor sargılarında bulunan çubuklar üzerinden akımlar geçmektedir. Bu çubuklar manyetik alanların dışına doğru itilerek kuvvet meydana getirilir. Bu sayede rotorun dönmesi sağlanmaktadır.

Asenkron motorlar endüstride farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu motorun kullanım alanlarından bazıları ise şu şekilde
sıralanabilmektedir;
Vinçlerde
Pompalarda
Fanlarda
Konveyörlerde
Kırıcılarda
Asansör ve yürüyen merdiven gibi sistemlerde
Komprasörlerde
Mikselerde
Öğütücülerde kullanılmaktadır.

Asenkron Motor Çeşitleri Nelerdir?

Asenkron motorlar, yapılarına, faz sayılarına, rotorlarına, yapılış şekillerine göre isimlendirilmektedir.

1.Faz Sayısına Göre Asenkron Çeşitleri

 – Üç Fazlı Olan Asenkron Motorlar
 – Bir fazlı Olan Asenkron Motorlar

2.Yapılarına Göre Asenkron Çeşitleri
 

 • Kısa devre rotoru olan (sincap kafesli) asenkron motor
   – Rotoru sargılı olan (bilezikli) asenkron motor

3.Yapılış Şekline Göre Asenkron Çeşitleri

 – Açık Tip Olan Asenkron Motor
 – Kapalı Tip Olan Asenkron Motor
 – Flanşlı Tip Olan Asenkron Motor

4.Rotor Yapılışına Göre Asenkron Çeşitleri

 -Yüksek rezistansı olan asenkron motorlar (rotor omik dirençleri büyüktür)
 – Alçak rezistansı olan asenkron motorlar ( rotor omik dirençleri küçüktür)
 – Yüksek reaktansı olan asenkron motorlar (rotor endüktif dirençleri büyüktür)

Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri

Asenkron motora yol verme yöntemlerinde şıklıkla şu yöntemler kullanılmaktadır;
Sürücü Yol Verme

⁃  Direkt Yol Verme

⁃  Yumuşak Yol Verici Sayesinde Yol Verme

⁃  Yıldız Üçgen Yol Verme

⁃  Direnç Sayesinde Yol Verme

⁃  Oto Trafosu Sayesinde Yol Verme

Asenkron Motor Parçaları Nelerdir?
1.stator:
Motorlarda bulunan sabit kısımdır. Alternatif akım ile çalışmakta olan motorlarda döner manyetik alan oluşturulması için stator salgılarının bulunduğu bölgedir. 0,35…0,8 mm ince silisyum sacların sıkıştırılması yöntemi ile oluşturulurlar. Stator bölümünde alternatif akım sargıları vardır. Bu sargılar stator oyukları içerisinde bulunur ve istenen kutup sayılarına göre motor üretimi yapmaktadırlar.

2.Rotor:
Bu kısım motorun dönmekte olan kısmının ismidir. Sincap kafesli ya da sargılı olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Sincap kafesli olanlarda rotorun dış kısmında açılmış olan oluklara alüminyum ya da bakır çubuklar yerleştirilir ve çubukların iki tarafı kısa devre yapılır. Bunun yanında soğutucu görevi görmesi amacı ile iki tarafta da kanatçıklar vardır. Sargılı rotorun dış yüzünde açılan oluklara 120 faz farkı olan üç fazlı alternatif akım sargıları konmuştur.

3.Soğutma Fanı:
Dönme sebebi ile ısınan motorun gövde kısmının soğutulması için kullanılır.

4.Terminal Kutusu:
Statora yerleştirilmiş olan sargıların bağlantı kısımları, terminal kutusuna çıkarılmaktadır.

5.Şaft:
Mıknatıslanma ile dönen ve mekanik dönmenin sağlandığı bölümdür.