Tüm Makaleler

KAZAN DAİRESİ NEDİR:

2- Kullanılan yakıtın cinsine göre;
– Gaz yakıtlı kazanlar (Doğal gaz)
– Sıvı yakıtlı kazanlar (Motorin, fuel –oil )
– Katı yakıtlı kazanlar ( Taş kömürü, odun vb.)

3- Yanma odasının basıncına göre;
– Karşı basınçlı kazanlar
– Karşı basınçsız kazanlar

4- Isıtıcı akışkan cinsine göre;
– Sıcak sulu kazanlar
– Kaynar sulu kazanlar
– Buharlı kazanlar

5- Kazanın yapısal tasarımı açısından;
– Alev borulu kazanlar
– Alev duman borulu kazanlar
– Duman borulu kazanlar
– Su borulu kazanlar

SU BORULU KAZANLAR:

Paket kazanlar, rafinerilerde son zamanlarda yaygın olarak kullanılan buhar kazanı tipidir. Paket olarak adlandırılmasının sebebi, bu kazanların imalatçı tarafından yapıldıktan sonra rafinerideki yerine, komple bir ünite halinde getirilip montajının yapılmasıdır. Bu kazanların boyutundaki sınırlamayı nakliye zorlukları belirler. Diğer bir tip kazan da sahada (yerinde) inşa edilen kazandır. Fakat bu maliyet açısından paket kazanlara göre yaklaşık iki kat daha pahalıdır. Kazan maliyetleri genelde üretilen birim miktar buhar başına derecelendirilir. Birçok paket su borulu kazan aşağıdaki yapısal görünümlerden birine sahiptir. Bunlar “A”, “D” ve “O” tipi kazan olarak adlandırılmaktadır.

“A” TİPİ KAZAN :
Altta iki küçük dramı ve hederi (kolektörü) bulunur. Üstteki dram buhar su ayrışmasını sağlayacak şekildedir. Üretilen buharın büyük bölümü drama giren merkezdeki fırın duvar tüplerinde oluşmaktadır.

Soğuk bir kazanda hiçbir zaman kurum üfleme yapılmamalıdır. Kazan soğuksa buharın özgül hacminin küçülmesi nedeniyle buhar huzmelerinden bir bölümünün boru yüzeylerine su zerreleri şeklinde çarparak aşındırıcı etkisi oluşturur.

Kurum üflemeye başlamadan önce yanma odasında yanmanın iyi olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde alev sönebilir. Kurum üfleyicilere buhar getiren boru sistemi çok önemli olup Boruların hiçbirinde su bulunmamalıdır. Bu devre üzerinde bulunan drenaj ventilleri yuvalarına, kurum üfleme sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yoğuşmayı devamlı olarak dışarı atmak üzere ortalama 5mm çapında bir delik açılır. Kurum üfleyiciler harekete geçirilmeden önce boruları ısıtmak için yeterli süre drenaj yapılmalıdır.

Birçok kazan, tüplerinin dış yüzeylerinde biriken maddeleri temizleyerek ısı transferi kayıplarını azaltan kurum üfleyiciler ile donanımlıdır.

Üflenen akışkan genellikle buhardır. İşlemin sıklığı kullanılan yakıt cinsine bağlıdır. Baca gazı sıcaklığı da kurum üfleme ihtiyacı için bir göstergedir. Normalden daha yüksek bir baca gazı sıcaklığı (belli bir buhar yükünde) konveksiyon bölgesi tüplerinin dış yüzeylerinde bir kirlenme olduğunu ve yeterli ısı transferi yapılmadığını göstermektedir.

Otomatik programın yanı sıra kurum üfleyicileri ve buhar kesme valflerini tekil olarak kumanda odasından veya genel kumanda kutularından kumanda etmek mümkündür. Kumanda tablosundaki şalterlerle herhangi bir üfleyici üfleme programından çıkartılabilmektedir. İşletme ve arıza durumları ışıklı ve sesli olarak sinyalize edilebilir.

Kumanda tablosunun yalnız uzaktan kumanda için yapılmış olması halinde, yukarıda belirtilen tüm otomatik fonksiyonlar ilgili butonlara elle basmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

CEBRİ ÇEKİŞLİ FANLAR:
Birçok stim kazanı cebri çekişli fan kullanılarak dizayn edilmiştir. Börnerlere gerekli olan yanma havası bu fanın gönderdiği hava ile sağlanmaktadır. Bu fan stim (veya hava türbini) ya da elektrik motorunun sağladığı güç ile döndürülmektedir. Yanma odasında pozitif bir basınç tutar. Yakıt hava oranını kontrol etmek için stim veya hava türbininin hızı değiştirilebilir. Elektrik motoru kullanıldığında ise hava damperleri uygun açıklıklarda ayarlanabilmektedir.

HİDROFOR NEDİR, NE İŞE YARAR:
Halk arasında “suyun basınçlandırılması”
olarak bilinen hidrofor; su basıncının yetersiz kaldığı yerlerde kullanılan su basınçlandırma sistemlerine verilen isimdir. Binalarda, dairelerde, müstakil villalarda, site ya da yüksek binalarda şebeke su basıncının yeterli gelmediği durumlarda, basınçlı su ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle elektrik ile çalışır; musluklardan akan suyun basıncını arttırmaya yaramaktadır. Bir genleşme tankı vardır ve bu tank yardımı ile şebeke suyunun yetmediği yerlerde su basmak amacı kullanılmaktadır. Hidrofor direkt şebeke suyuna bağlanabilmektedir. Yanı sıra direkt olarak şebeke hattına da bağlanabilir. Ancak şebeke hattına bağlanması durumunda sular kesildiği zaman hidroforun bir yararını göremezsiniz.

HİDROFOR İLE POMPA ARASINDAKİ FARK NEDİR:
Hidrofor bir sistem bütünüdür hem pompadan hem pompanın devreye giriş çıkışını kontrol eden kontrol ekipmanlarından oluşmaktadır. Pompanın daha uzun ömürlü çalışmasını sağlamak amacıyla koruma ekipmanlarından oluşmuş bir sistemi vardır böylece tek bir amaca odaklanmaz, genel olarak kontrol ve koruma sağlamaktadır.

HİDROMATLI HİDRAFOR NEDİR:

Öncelikle hidromat nedir, bunun tanımı ile başlayalım söze. Hidromat sistemleri; pompa ağızlarına takılarak herhangi başka bir işlemciye gereksinim duymaksızın pompayı hidrofor haline getiren ekipmanlardır. Hidromat bakım ve ayar gerektirmez bu nedenle kullanımı kolaydır. Ayrıca kurulumu sessiz ve montajı da basittir bu nedenle tercih edilen ünitelerdendir. İşin içerisinde su olunca akla gelen kelimeler; rutubet ve koku olur genelde. Hidromatlar suda rutubet yapmaz, istenmeyen kokular oluşturmaz. Pompaya hidromat takıldığı zaman artık ismi hidrofor olur diyebiliriz. Hidromat aynı zamanda fluid kontrol olarak da geçmektedir.
MEMBRANLI HİDROFOR ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Hidroforlar, şebeke suyunun yetersiz kaldığı durumlarda otomatik olarak devreye giren pompalara verilen isimdir. Su tankında bulunan suyu, hava ile basınçlandırır ve uzak noktaya pompalar, özetle çalışma prensibi budur. Hidrofor pompasının seçimi tamamen ihtiyaca yönelik olmalıdır; suya istenilen yere gidecek basıncı verebilmelidir. Hidrofor sadece su tankı ve pompadan oluşan bir sistem değildir ayrıca depo üzerine monte edilmiş yardımcı elemanları vardır. Bu yardımcı elemanları şu şekilde sayabiliriz; manometre, çek valf, küresel vana (şiber), basınç anahtarı, güvenlik anahtarı, selenoid vana, seviye elektrotu.

•    şiber ya da diğer adıyla küresel vana, su akışını kesmek için kullanılır.
•    Çek valf; basıncın azalması durumunda su akışının ters yöne gitmesine engel olmaya yarar.
•    Manometre; basınç okuyucuya verilen isimdir.
•    Güvenlik anahtarı; sistemdeki fazla basıncı dışarı atar, sistem güvenliğini sağlar
•  Selenoid vana; hava bölgesine takılır, su seviyesine göre tankın hava emişini sağlamaya yarar.
•    Basınç anahtarı; hidrofor tankı basıncına göre pompanın çalışmasını düzenler

Hidrofor tehlikeleri:

•      Elektrik panoları, hidroforun kalbi konumundadır. Bu panolar hem yüksek koruma hem de sıralı çalıştırma amacı ile kolaylık sağlar. Elektrik panolarının bakımın ihmal etmeyin çünkü bu kullanım ömrünü uzatmak için önemli bir detaydır.
•      Hidrofor tankını düzenli olarak kontrol edin, bilhassa hava ayarlarını. 2 ya da 3 ayda bir kontrolünü gerçekleştirmenizde yarar vardır. İçindeki hava boşalabilir örneğin. Bu da olası pek çok arızaya zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle hidrofor tankını düzenli olarak kontrol etmenizde yarar vardır.
•      Hidrofor alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var; daire sayısı ve bina yüksekliği, deponun yeri, bina tesisatında yer alan yatay ve dikey borular, su tesisatındaki suyun sürtünme katsayısı, kaç daire için su temin edilecek, monte edileceği yerle beslenecek dairelerin arasındaki mesafe ve benzeri gibi. Bu detaylar, doğru hidrofor seçimi için önemlidir ve uzun vadede işe yararlılık sağlamaktadır.

Hidrofor sürekli çalışıyor!

Hidrofor tehlikelerinden bahsetmişken, en sık karşılaşılan hidrofor arızalarından birine değinmeden geçmeyelim. Hidrofor sürekli çalışır durumda olabilir ya da çok sık aralıklarla devreye giriyor olabilir. Bu durumda kontrol etmeniz gerekenler ve olası arıza nedenleri şunlar olabilir;
• Hidrofor pompa genleşme tankında bir arıza söz konusu olabilir.
• Çek valf arızası olabilir örneğin su kaçırıyor olması muhtemeldir.
• Şebeke suyu kesildiği için hidrofor devreye girmiş olabilir.
• Genleşme tankı lastiği patlak olabilir ya da tankın içerisindeki hava bitmiş olabilir.
• Hava basıncından kaynaklanan bir sorun olabilir bu durumda derhal en yakın yetkiyi arayın ve mutlaka uzman birinden destek alın.

HİDROFOR ÇEŞİTLERİ NELERDİR:

Hidrofor çeşitlerini 3 bölümde inceleyebiliriz; otomatik hava sağlayan hidroforlar, kompresörlü hidroforlar, membran basınçlı dengeleme tanklı hidroforlar.
Otomatik hava sağlayan hidrofor, havayı kendi temin eder. Daha çok apartmanlarda ya da küçük sanayi tesislerinde kullanılan bir hidrofor çeşididir.
Hava kompresörlü hidrofor, genelde hava şarj cihazları ile yeterli hava temin edilemeyen büyük tesislerde kullanılır. Örneğin endüstriyel tesisler ya da çok büyük siteler diyebiliriz.
Membranlı basınç dengeleme tanklı hidroforlar, paket tip hidroforların bünyesinde bulundurmaktadır. Küçük hacimli membranlı tanklardır; birkaç litreden 20-25 litreye kadar çeşitli hacimlerde kullanılabilmektedir. Az yer kaplar. Genellikle konutlarda kullanılmaktadır.

Hidrofor Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Her cihazda olduğu gibi hidrofor cihazlarında da düzenli olarak bakım işlemi gerçekleştirilir. İdeal olanı her altı ayda bir bakım yapılmasıdır. Hidrofor bakımında özellikle; hidrofor pompası, basınç şalteri, genleşme tankı, hava basıncı kontrol edilir ve gerekirse yenisiyle değiştirilmektedir.
Hidrofor tankı basınç kontrolü yapılan bakımlar arasında yer alır. Ayrıca gerektiğinde genleşme tankı membranı değiştirilebilir. Bakım personeli hidroforu susuz çalıştırarak, performansını test eder. Ayrıca fan difizör kontrolünü gerçekleştirir.

Hidrofor Arızaları Nelerdir:

Suyun az olmasında, düzensiz meydana gelen elektrik akımlarından ya da genleşme tankında meydana gelen sorunlardan dolayı, hidrofor cihazları arızalanabilir.
Burada açıklayacağımız arıza türlerini hidrofor tehlikeleri olarak da anlayabilirsiniz. Çünkü gerekli müdahale yapılmadığında, ortaya istenmeyen durumlar çıkabilir.
Hidrofor çalışmıyor arızasının nedeni elektrik kesintisi olabilir. Bir başka neden de sigorta kutusunun arızalı olmasıdır. Eğer depoda yeterli miktarda su yoksa çalışmayabilir. Kontrol panosundaki ışıklar kontrol edilmelidir. Herhangi bir arıza düğmesi yanıp sönüyorsa, hidrofor çalışmayabilir. Elektrik motoru yanmış olabilir ki bu en kötüsüdür. Bu durumda hemen yetkili servis aranmalıdır.
Hidrofor basıncı aniden düşüyorsa ve pompa sıklıkla devreye giriyorsa hemen çıkış vanasını kapatmalısınız. Vana kapalı olmasına rağmen basınç düşmeye devam ediyorsa, çekvalf su kaçırıyor demektir. Bu durumda çekvalf arızalıdır ve değişmesi gerekiyordur. Membran patlamış olabilir. Bu durumda hemen yetkili servisi aramanız gerekmektedir.

REGÜLATÖR NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Regülatör, alçak gerilim sistemlerinde -90V, +50V aralığında enerjinin az veya çok gelmesi durumlarına karşı halk dilinde yükselteç olarak bilinen tek sarımlı trafoların genel adıdır. Regülatörler, tıpkı trafoların gibi giriş ve çıkış sargılarının oranıyla giriş ve çıkış voltajının ayarlandığı varyak adı verilen tek sarımlı trafo gibi düşünülür.

Regülatör ne işe yarar?

Regülatör, özellikle trafo mesafelerinin çok uzak olduğu kırsal kesimler ile organize olmayan sanayi bölgelerinde fabrikalar ile aynı trafoyu paylaşan yapılar için gerekli sistemlerdir. Bu tip yerlerde özellikle trafoya yakın yerlerde kademe ayarından dolayı normalden yüksek voltaj alınmakta, uzak yerlerde ise normalden daha az voltaj alınmaktadır. Regülatör, bu tip yerlerde enerjinin kademe ayarını lokal olarak yapılıp, bireysel voltajın normal seviyelerde alınmasını ve elektronik sistemlerin ihtiyaç duydukları voltajı almalarını sağlamaktadır.

Regülatör, aşırı gerilim koruyucu veya aşırı gerilim sönümleyici değildir. Özellikle voltaj dalgalanması, kombiler için yoğun olarak önerilmesi doğru bir öneri değildir. Çoğu müşterimizden kombinin kartı yandı ve regülatörde yandı gibi şikayetlerle dönüşler almaktayız. Aşırı gerilimler için ve voltaj dalgalanmalarının hasarlarından korunmak için aşırı gerilim sönümleyici Trimbox kullanılmalıdır.

Otomatik voltaj regülatörü nedir?

Otomatik voltaj regülatörü teknolojinin gelişimi ile hayatımıza girmeye başlayan statik ve mikroişlemcili olarak çeşitleri olan, kademe ayarını manuelden çıkararak otomatik olarak kendisi yapan regülatör çeşitlerinin genel adıdır. Bu sayede çıkışta almak istediğiniz voltajı tanımladığınız değerde -90V, +50V’u geçmeyecek şekilde alabilirsiniz. Otomatik voltaj regülatörleri de aşırı gerilimler için kullanılmaz.
Regülatör seçimi nasıl yapılır?

Regülatör seçimi, sisteminizin tek fazlı veya üç fazlı olmasına göre ve kurulu gücünüze göre uzmanlar eşliğinde seçilmektedir. Voltaj ayarını yapmak istediğiniz ürün ya da sistem için belirlenen watt değerini VA değerine dönüştürüp, uygun olan tip size sunulacaktır.
En İyi Regülatör Markası Hangisidir?

Regülatör seçimi, elektrik sistemlerine göre yapılmalıdır. Dolayısıyla bu konuda kesin bir tavsiye vermek mümkün değil. Ancak en iyi markalar tarafından üretilen regülatörlerin dâhi voltaj dalgalanmalarına karşı korunması gerekmektedir. Hangi regülatör markasını seçerseniz seçin, emniyeti sağlamak için mutlaka Trimbox kullanmalısınız.
Regülatör tipleri
Bugünün piyasasında çok çeşitli otomatik voltaj regülatörleri bulunmaktadır. Bunlar, ihtiyaç duyulan uygulama tipi ve kapasitesinin (KVA) gerektirdiği şekilde tek veya üç fazlı üniteler olabilir. Üç fazlı regülatörler, dengeli yük modelleri ve dengesiz yük modelleri olarak iki modelde gelir.

Bunlar bir uygulamanın belli bir bölümünde ya da uygulamanın tümünde kullanılabilir. Ek olarak, bunlar analog veya dijital tip regülatör üniteleri olabilmektedir.

Yaygın voltaj regülatörü tipleri arasında manuel olarak çalıştırılan, anahtarlanabilir regülatörler, otomatik röle tipi regülatörler, solid-state veya statik dengeleyiciler ve servo kontrollü dengeleyiciler bulunur.

Dengeleme işlevine ek olarak, çoğu regülatör giriş / çıkış düşük gerilim kesme, giriş / çıkış yüksek gerilim kesme, aşırı yük kesme, çıkış başlatma ve durdurma tesisi, manuel / otomatik başlatma, gerilim kesme ekranı, sıfır gerilim anahtarlama gibi ek özelliklerle birlikte üretilmektedir.
Röle tip voltaj regülatörleri

Bu tip voltaj regülatörlerinde, yukarıda bahsedilen voltaj ayarlaması röleler vasıtasıyla yapılır. Transformatörün yanında elektronik devre ve röleler bulunmaktadır. Elektronik devre, doğrultucu devresini, işlemsel yükselticiyi, mikro denetleyici birimi ve diğer küçük bileşenleri içermektedir.

Elektronik kontrol devresi, girişi dahili referans voltaj kaynağı ile karşılaştırarak voltaj düşüşünü ve voltaj artışını tespit eder. Devrede hatayı bulduğunda, sırayla ototransformatörde kolu hareket ettiren motoru çalıştırır. Bu, sekonder boyunca bir voltajın istenen voltaj çıkışı olması gerektiği şekilde, buck boost transformatörünün primerini besleyebilir. Servo regülatörlerin çoğu, akıllı kontrol sağlamak için kontrol devresi için yerleşik mikrodenetleyici veya işlemci kullanır.

Bu regülatörler tek fazlı, üç fazlı dengeli veya üç fazlı dengesiz tiplerde olabilir. Tek faz tipinde, değişken transformatöre bağlı bir servo motor, voltaj düzeltmesini sağlar. Üç fazlı dengeli bir tip olması durumunda, üç oto transformatör ile bir servo motor bağlanır, böylece transformatörlerin çıkışını ayarlayarak
dalgalanmalarda stabilize çıkış sağlanır.
Dengesiz bir servo dengeleyici tipinde, üç otomatik trafo ile birleştirilmiş üç bağımsız servo motor ve üç ayrı kontrol devresine sahiptir.

Röle tipi stabilizatörlere kıyasla servo stabilizatör kullanmanın çeşitli avantajları vardır. Bunlardan bazıları daha yüksek düzeltme hızı, yüksek akımlara dayanma kabiliyetine sahip yüksek stabilize çıkış hassasiyeti ve yüksek güvenilirliktir. Bununla birlikte, bunlar motorların varlığından dolayı periyodik bakım gerekmektedir.

Statik regülatörler
Statik regülatörler voltaj regülasyonu elde etmek için güç elektroniği dönüştürücü devresini kullanılmaktadır. Servo regülatöre kıyasla bu cihazlarda daha hassas ve efekti gerilim regülasyonu yapmak mümkündür ve tipik olarak regülasyon ±% 1’dir.

Benzer şekilde, gerilim yükselmesi, mikroişlemci devresinin PWM palslarını, dönüştürücünün gelen voltajla fazdan 180 derece olan sapmış bir miktar voltajı verecek şekilde göndermesine neden olmaktadır. Yükseltme trafosunun sekonderindeki bu gerilim, giriş voltajından çıkarılarak yükseltme işlemi gerçekleştirilir.

Bu regülatörler kompakt ebatları, seri düzeltme hızı, hassas gerilim regülasyonu, hareketli parçaların yokluğundan dolayı bakım gerektirmemesi, yüksek verim ve yüksek güvenilirlik gibi çok çeşitli avantajlar nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

İNVERTÖR NEDİR?

 Inverter doğru akımı, alternatif bir akıma çeviren cihaza verilmiş olan isimdir. İnvertör ve ya inverter olarak kullanılmaktadır. Inverter kelimesinin Türkçe olan anlamı güç dönüştürücü ve ya evirici olarak tanımlanmaktadır. Inverter herhangi bir DC kaynağından aldığı gerilimi işlemekte olan ve AC gerilimi sağlamak amacı ile kullanılan güç elektroniği devresine verilen isimdir. Inverter ters işlevli şekilde redresör ve ya doğrultucu adı da verilmektedir.

Inverter Çalışma Prensibi Nasıldır?

 İnverterler elektrik üretmezler, akülerde bulunan 12 v doğru akımı kullanırlar ve 220 v AC’ye çevirirler. Kullandığı bu enerjiyi de aküden çekerler.

Inverter Ne İşe Yarar?

Inverterlerin geliştirilme sebebi öncelikli olarak tasarruf sağlamaktır. Mekanik aksam hatalarını azaltıp parçaların tamir, bakım, onarım maliyetlerini aza indirir. Inverterin faydası parçaların ömürlerini uzatmasıdır. Inverter reaktif enerjiyi azaltıp tasarruf sağlanmasını sağlamaktadır

Inverter Nerelerde Kullanılır?

Invertörlerin kullanım alanı televizyonlar, bilgisayarlar, aydınlatma lambaları ve elektrikli el aletleri gibi alanlar olmaktadır. Ayrıca kaynak makinaları, tekneler, arabalar ya da mobil ortamlarda çalıştırılmaya da olanak sağlamaktadır.

 Genelde invertörlerin ideal olduğu alanlar içinden biri de rüzgar ve de güneş enerjisi sistemleridir. Buna ek olarak araç içi laptop, camping ve LCD TV’ler için idealdir. Bu cihazların kullanımı da her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri sağladığı tasarruf olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulmakta olan ihtiyaç ve de ilginin artması ile birlikte bu kaynaklardan elde edilen enerjilerinin kullanıma uygun bir hale getirilmesi önemlidir. Bu bağlamda inverter ve benzeri olan cihazların kullanımı her gün ivme kazanmaya devam edecektir.

Inverter Çeşitleri Nelerdir?

Inverter solar sistemlerinin önemli olan parçasıdır. Solar sistemlerde kullanılmakta olan 2 çeşit inverter sistem vardır. İlk olan on-grid inverterler olmaktadır. On-grid inverter lisanssız güneş enerjisi sistemleri içinde üretilen elektriği dönüştürmek amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca üretilen elektriğin depolamaya olan ihtiyacı yok direkt şebeke gerilimlerine dönüştürülür ve de dağıtım şirketlerine iletimi sağlanmaktadır.

 Bir diğer inverter çeşidi off-grid inverter tipidir. Off-grid adlı sistemlerde kullanılan inverter şebeke elektriğin olmadığı yerlerde yaygın olarak kullanılır. Off-grid inverterde iki çeşit çıkış dalgası bulunur. Bunlardan birisi modifiye sinüs olarak diğeri tam sinüs olarak adlandırılır.

Modifiye Sinüs ve Tam Sinüs Nedir?

Modifiye inverterin bir diğer adı kare dalga inverterdir. Modifiye inverterler tam sinüs inverterlerden farklıdır, onlar gibi saf sinüs çıkış dalgası vermezler bu nedenle buzdolabı ya da çamaşır makinası gibi hassas motorlu cihazlarda kullanıma uygun değillerdir. Modifiye inverterin fiyatı, tam sinüs invertere göre daha uygundur. Tam sinüs inverter nedir sorusunun yanıtı ile devam edelim. Tam sinüs inverter, akülerden gelen DC voltajı şebeke dalgası frekansında çıkarmaya yaramaktadır. Modifiye inverterin aksine buzdolabı ya da çamaşır makinası gibi hassas motorlu cihazlarda rahatça kullanılır. Bu nedenle modifiye inverterlere kıyasla daha yaygın bir kullanımı vardır demek mümkündür. İnverter seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri inverter gücünün sisteminizde kullanacağınız güçlerin toplamından daha büyük olmasıdır. Kullanacağınız cihazların gücü önemli bir noktadır çünkü inverter hepsinden daha büyük olmalıdır.

ASENKRON MOTOR NEDİR?

Asenkron motor, statora uygulanmış olan elektrik enerjilerini rotoru döndürerek mekanik enerjiye çevirmeye yarayan makinelere verilen isimdir. Bu motorların fiyatları çok uygundur, bakım masrafları da maliyetli değildir. Yapıları oldukça sağlamdır ve verimleri de çok yüksektir.

 Asenkron motorların çalışmalarında ark meydana gelmez. Momentleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de piyasa da en fazla tercih edilen motorlardır.

Asenkron Motor Çalışma Prensibi

Bu motorlar 120 derece faz farkı ile yerleştirilen statorların sargılarına alternatif akımların uygulanması ile birlikte döner manyetik alanın meydana gelmesi ile çalışırlar. Manyetik alanın etkisi ile beraber rotor sargılarında bulunan çubuklar üzerinden akımlar geçmektedir. Bu çubuklar manyetik alanların dışına doğru itilerek kuvvet meydana getirilir. Bu sayede rotorun dönmesi sağlanmaktadır.

Asenkron motorlar endüstride farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu motorun kullanım alanlarından bazıları ise şu şekilde
sıralanabilmektedir;
Vinçlerde
Pompalarda
Fanlarda
Konveyörlerde
Kırıcılarda
Asansör ve yürüyen merdiven gibi sistemlerde
Komprasörlerde
Mikselerde
Öğütücülerde kullanılmaktadır.

Asenkron Motor Çeşitleri Nelerdir?

Asenkron motorlar, yapılarına, faz sayılarına, rotorlarına, yapılış şekillerine göre isimlendirilmektedir.

1.Faz Sayısına Göre Asenkron Çeşitleri

 – Üç Fazlı Olan Asenkron Motorlar
 – Bir fazlı Olan Asenkron Motorlar

2.Yapılarına Göre Asenkron Çeşitleri
 

 • Kısa devre rotoru olan (sincap kafesli) asenkron motor
   – Rotoru sargılı olan (bilezikli) asenkron motor

3.Yapılış Şekline Göre Asenkron Çeşitleri

 – Açık Tip Olan Asenkron Motor
 – Kapalı Tip Olan Asenkron Motor
 – Flanşlı Tip Olan Asenkron Motor

4.Rotor Yapılışına Göre Asenkron Çeşitleri

 -Yüksek rezistansı olan asenkron motorlar (rotor omik dirençleri büyüktür)
 – Alçak rezistansı olan asenkron motorlar ( rotor omik dirençleri küçüktür)
 – Yüksek reaktansı olan asenkron motorlar (rotor endüktif dirençleri büyüktür)

Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri

Asenkron motora yol verme yöntemlerinde şıklıkla şu yöntemler kullanılmaktadır;
Sürücü Yol Verme

⁃  Direkt Yol Verme

⁃  Yumuşak Yol Verici Sayesinde Yol Verme

⁃  Yıldız Üçgen Yol Verme

⁃  Direnç Sayesinde Yol Verme

⁃  Oto Trafosu Sayesinde Yol Verme

Asenkron Motor Parçaları Nelerdir?
1.stator:
Motorlarda bulunan sabit kısımdır. Alternatif akım ile çalışmakta olan motorlarda döner manyetik alan oluşturulması için stator salgılarının bulunduğu bölgedir. 0,35…0,8 mm ince silisyum sacların sıkıştırılması yöntemi ile oluşturulurlar. Stator bölümünde alternatif akım sargıları vardır. Bu sargılar stator oyukları içerisinde bulunur ve istenen kutup sayılarına göre motor üretimi yapmaktadırlar.

2.Rotor:
Bu kısım motorun dönmekte olan kısmının ismidir. Sincap kafesli ya da sargılı olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Sincap kafesli olanlarda rotorun dış kısmında açılmış olan oluklara alüminyum ya da bakır çubuklar yerleştirilir ve çubukların iki tarafı kısa devre yapılır. Bunun yanında soğutucu görevi görmesi amacı ile iki tarafta da kanatçıklar vardır. Sargılı rotorun dış yüzünde açılan oluklara 120 faz farkı olan üç fazlı alternatif akım sargıları konmuştur.

3.Soğutma Fanı:
Dönme sebebi ile ısınan motorun gövde kısmının soğutulması için kullanılır.

4.Terminal Kutusu:
Statora yerleştirilmiş olan sargıların bağlantı kısımları, terminal kutusuna çıkarılmaktadır.

5.Şaft:
Mıknatıslanma ile dönen ve mekanik dönmenin sağlandığı bölümdür.

FAZ NEDİR:

Faz, elektrik iletim hatlarında birbirinden bağımsız enerji dallarına verilen genel addır. Monofaz tek faz anlamına gelir. Mono Latince’de yalnız bir veya tek anlamına gelir. Trifaze, üç fazlı enerji anlamına gelir, sanayi elektriği olarak tanınır.

 Faz aslına bakılırsa genel anlamıyla elektrik geriliminde devre olarak bilinmektedir. Herhangi bir cihaz üzerinden geçen elektrik akım ve yükünün, belli devrelerini ve miktarını gösterme noktasında öne çıkar. Yani bir cihaz çalıştırılmak istendiğinde yük elektrik üzerinden cihaza geçer. Bu miktar düşükten yükseğe doğru veya yüksekten düşüğe doğru farklı fazlar üzerinden geçiş yapar. Bu da faz ismi ile bilinmektedir. Bütün farklı elektrik ve elektronik sistem ve cihazlarında faz devresi bulunur.

 Faz nötr toprak herhangi bir cihazın elektrik yükünü toprağa aktarılması şeklinde ifade edilebilir. Bildiğiniz gibi birçok cihazın elektriğe bağlantısı olan farklı kabloları bulunur.

Ancak toprak iletken bir yapı olduğu için, farklı bir kablo sistemleri ile bu elektrik yükü toprağa iletilir. İşte böyle durumlarda faz nötr toprak sayesinde, olası kaçak sorunlarında elektrik çarpmasının önüne geçilir.

 Faz Nötr Toprak Renkleri
 Bir tesisat içerisinden faz nötr toprak nasıl anlaşılacağı konusunda renklere bakmak yeterlidir. Yani daha çok kablo renkleri olarak öne çıkıyor. Çünkü kablo içerisinde nötr ile toprak kapsamında farklı örnekler bulunmaktadır. Bu konuda faz nötr toprak renklerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz;
Faz: Kahve
 Nötr : Mavi
 Toprak : Sarı – Yeşil
Üç Fazda: Kahve,Gri,Siyah

Trifaze ile çalışan yani üç fazla çalışan makinelerde ve cihazlarda faz sırasının önemi büyüktür bu yüzden faz sıra rölesi girer devreye faz sırasını ya röle yardımıyla öğreniriz veya faz ölçü aletiyle.

NÖTR NEDİR:
Nötr elektrik yüküne sahip olmayan yüksüz anlamına gelmektedir. Elektriksel olarak besleme kablolarındaki faz iletkenlerinde bulunan akımın kullanıcıya ulaşıp devresini tamamlamak için kullandığı geri dönüş yoludur. Örneğin nötr de kopukluk varsa faz geri dönüş yapar.

TOPRAK NEDİR:
Topraklama herhangi bir cihazın elektrik kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir kısmı toprağa gömülmesidir. Herhangi bir kaçakda enerji toprağa aksın die.

ARIZA TESPİTİ NASIL YAPILIR;
Arıza bulma yöntemlerini kullanarak arıza tespiti yapılabilir. Arızalı cihaz sökülerek ölçüm aletleriyle ölçülür. Arızayı çözmeye başlamadan ilk önceki adım gelen enerjiyi ölçmektir kontrol kalemi veya ölçü aletiyle ölçüm yapılabilir.Eğer ki gelen enerji normalse arıza cihazdadır’ama enerji yoksa sigorta fiş vb enerjilendirme ekipmanları kontrol edilir.Eğer ki şebekede genel bi şebeke sorunu varsa 186 yı arayıp destek alalım.
Arızayı bulma,arızalı bir cihazın veya sistemin gösterdiği belirtileri izleyerek adım adım yapılan işdir.
Normal olmayan çalışmayı anlamak için normal çalışmayı bilmek gerekir.Arızayı çözmekde en önemli kısım arızayı en kısa zamanda çözüp sistemi üretime vermektir iş kaybını en aza indirmek için doğru tespit analiz önemlidir.cihaz,makine,sistem hakkında bilgi sahibiyseniz arızayı en kısa zamamda çözebilirsiniz,aksi taktirde üretim,zaman kaybı, iş kaybı açısından çok önemlidir.

Elektrik Arızaları mutlaka bilgi sahipleri tarafından yapılmalıdır.Elektrik şakaya gelmez.

En kısa zamanda arızalarınızın çözümü için bizden destek alın lütfen Ankarada elektrikci.

Elektrik arızalarının birçok nedeni olabilir. Bunun için evde her hangi bir yer de elektrik patlaması yaşandıysa bunun nedeni elektrik kablolarının gevşek olmasından kaynaklanabilir. Şalterlerin durmadan atması sonucu meydana gelen elektrik arızasının tespitini de o esnada kullanmış olduğunuz yüksek enerji çeken bir cihaz olma olasılığının da olmasının yüksek ihtimali vardır. Sizler bu elektrikli ev aletinin hangisinde arıza olduğunu tespit etmek için o cihazı çalıştırmadan önceki ve sonraki halini gözünüzün önüne getirmelisiniz. İşte tüm bunları yapıp elektrik arızasının nedenini bulduktan sonra işiniz artık çok daha kolay olacaktır.

 • [ ] EVDE KARŞILAŞILAN ARIZALAR:

Evde Elektrik arızasında güvenliğiniz çok önemlidir. Yanıp sönen ışıklar, yüksek faturalar ve hasarlı cihazların tümü ev devrenizdeki elektrik arızalarının işareti olabilir.

PRİZ ARIZALARI VE TAMİRATI:

 • [ ] Fazla akım çekmesinden dolayı yanan prizler ,
 • [ ] Doğru kablolama yapılmaması
 • [ ] Yapılan işciliğin yanlış olması
 • [ ] Ufak bir priz arızasını bilinçsiz müdahaleden kaynaklı büyük bir elektrik arızasına çevirebilirsiniz,
 • [ ] Kullanılan malzemelerin kalitesiz olması
 • [ ] Vb şeylerden kaynaklı magduriyet yaşamamanız için lütfen fiyat ve bilgi almak için arayınız.

TAMİR VE MÜDAHALE ;

 • [ ] Ölçüm cihazlarımızla ilk önce arıza tespiti yapıyoruz priz arızaları genellikle yanlış kablolama ve yanlış sigorta kullanımdan kaynaklı oluyor sigorta ve prizinizi ölçüyoruz kullandığınız cihazları kontrol ediyoruz. En kısa zamanda ve en doğru şekilde arıza tesbiti yapıyoruz.prizinizde kısa devre olabilir eğer ki bu konuda bilgi sahibi değilseniz lütfen bizden destek alınız.

PRİZ ANAHTAR MODELLERİ

TOPRAKLI PRİZ
ANAHTAR PRİZ ÇEŞİTLERİ

İNTERNET NEDİR

İnternet aslında ‘ağlararası iletişim’ anlamına gelir ve bireye, tüm telekomünikasyon ağlarının bir başka bireyle iletişim kurması için verdiği imkanı tanımlar.
Bir başka deyişle internet ‘ağların ağları’dır. Yani ağlar arasında bilgi taşımacılığı sağlar. Bilgi otobanı terimi de interneti tanımlamak için kullanılabilir. Bu tanımlamalardan dolayı birçok kişi interi bir konsept ya da soyutluk olarak görür. Aslına bakılırsa bu inanış aşağı yukarı doğrudur.internet ağlar arası iletişimden oluşur. Hemen hemen 3 evde 2 sinde internet var ve artık internet cebimizde günümüz teknoloji devri. İnternetinizde kablosal bağlanma sıkıntısı mı yaşıyorsunuz hemen bizi arayabilirsiniz 7/24 ankarada elektrikci
Modeminizi kurmanız konusunda veya başka bir odaya taşımanız konusunda 7/24 yanınızdayız size bir telefon kadar uzakdayız. İnternet kablolama modem taşıma soket basma vb gibi elektrikle ilgili durumlarda bizi arayabilirsiniz.

İnternet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan internasyonel bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır.

Ankara Elektrik Hizmetleri

ELEKTRİKCİ Mİ ARIYORSUNUZ ? DOĞRU ADRESTESİNİZ:
Ankarada 7 Gün 24 Saat elektrikci hizmeti sunuyoruz. Elektrik konusunda tamir, tadilat,montaj,arıza tesbiti,merkezi sistem kurulumu,çanak montaj ve ayarı,led stop aydınlatma’şalter değişimi ve aklınıza gelebilecek hertürlü elektrik işleriniz ankarada elektrikci uzman ekibimiz tarafından itina ve titizlikle yapılır.

ELEKTRİKCİ ACiL HİZMET BÖLGELERİMİZ:
◦ ETİMESGUT
◦ SİNCAN
◦ ERYAMAN
◦ ÇAYYOLU
◦ ÇANKAYA
◦ YENİMAHALLE
◦ MAMAK
◦ KEÇİÖĞREN
◦ GÖLBAŞI
◦ KAHRAMAN KAZAN
◦ AYAŞ
Bu Bölgelere 7/24 Acil Servisimiz Vardır.

ANKARADA ELEKTRİKCİ HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR:
◦ Elektrik Arıza Tesbiti; elektrik ile ilgili tüm cihazlar ve kablolar kaliteli cihazlar ve ölçüm aletlerimizle ölçülüp uzman kadromuz tarafından arıza tespiti yapılır.
◦ Elektrik Tesisatı; yeni ev, ofis,işyerleri,fabrikalar,restron,cafe tadilat ve isteğe göre sıfırdan elektrik tesisatı ankarada elektrikci uzman kadromuz tarafından çekilir.
◦ Buat Arızaları;kablolama arızaları ,kopuk kablolar,temas etmeyen kablolar, yerine bakılarak %100 Arıza çözüm garantisiyle itina ile yapılır.
◦ Elektrik Kaçağı Arızası; Elektrik kaçağı olduğunu tesbit ettiyseniz sakın bu konularda bilgi sahibi değilseniz müdahale etmeyiniz uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.Eğer elektrik kaçağı sorunu yaşıyorsanız hemen bizi arayın Ankara Elektrikci.

GARANTİLİ ANKARADA ELEKTRİCİ SEVİS:
10 yılı aşkın süredir siz değerli müşterilerimize bu alanda garantili hizmet vermekdeyiz Birinci derecede kablo,şalter, sigorta ve kaliteli malzemelerimizle arıza tekrarlanmaması için uğraş veriyoruz ve yaptıpımız işin garantisini veriyoruz Ankarada elektrikci olarak sizlere garanti veriyoruz.

ELEKTRİK NEDİR?

Elektrik bir enerji türüdür ve manyetizma ile birlikte fiziksel dünyanın dört temel kuvvetinden birini oluşturur. Elektrik, her atom çekirdeğinin yörüngesinde dönen ve “elektron” adı verilen atom altı parçacıkların hareketiyle üretilir. Elektriği üreten şey, işte bu yükün hareketidir.

Elektrik elektron akışıdır. Basit bir kimya bilgisi ile bildiğiniz üzere atomların çevrelerinde yörüngelerde dolaşan elektronlar mevcuttur. Aslında elektrik dediğimiz şey bu kopmaya müsait elektronların atomlar arası akışıdır. Elektrik aslında bir akıştır, yani Elektrik maddenin elektron ve proton gibi yüklerinin hareket etmesi ile oluşan enerji türüdür.Elektriği göremeyiz ancak hissedebilir. Elektrik bir enerji türüdür 

Fiziksel bir olaydır 

Elektrik negatif ( – ) yük taşıyan bir olgudur 

Elektrik bir enerji türüdür 

Fiziksel bir olaydır 

Elektrik, elektrik akışa dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir. Elektrik sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.Elektriğin Türkçe eş anlamlısı çıngı sözcüğüdür.Ayrıca Anadolu ağızlarında elektrik anlamında yaldırayık,ceryan sözcüğü tespit edilmiştir.Elektrik, pek çok farklı şekillerde var olabilir. Örneğin, yıldırımlar, durgun elektrik,elektro manyetik alan vb şeylerdir.Ankarada elektrikci

   Sürekli çevremizde duyuyoruz volt, watt ve amper kelimelerini. Kısaca şöyle anlatayım;Volt şehir şebekesidir, ülkenin elektrik kaynaklarından çıkan ve bizlere ulaşan ham enerjidir. Bu saf enerji yer altı kabloları veya yer üstü elektrik direkleriyle bizlere ulaşır. Türkiye 220 volt ortalama ile beslenir, Amerika 110 volt ortalama ile beslenir. Genellikle bütün ülkeler 220 volt civarı veya 110 volt civarı bir voltaj değerine sahiptir. Akşamları bu değer Türkiye’de 205, 218 volt arasında düşer genelde. ölçüm. Çünkü akşamları evlerde daha çok elektrik harcanır. Şehir şebekesi alternatif akımdır ve dalgalı gelir. Ortalaması 220 volttur. Ama ölçü aletini alıp ölçtüğünüzde, 219, 225 gibi değerler arasında devamlı gelip gittiğini görürsünüz. Bunun sebebi o hatta bir çok aletin açılıp kapanıyor olmasıdır. 220 volt elektrikle çalışan cihazların giriş voltajıdır. Bütün cihazlarda bir doğrultma devresi bulunur ve bu alternatif akım, doğru akıma çevrilir. Bu devre, trafo ve diyotlarla yapılır. Yani volt şehir şebekesinin gerilim birimidir diyebiliriz. Tabiki bu yüksek gerilim hakkında bilmeniz gereken şeylerde var. Yüksek gerilim monofaze sistemlerde bir faz ve bir nötr bulunur. Mesela fazı kontrol kalemini tuttuğunuzda ışık hangi kabloda yanıyorsa, o kablo elektriğin geldiği faz kablosudur. Bunu tutarsanız çıplak elle çarpılmazsınız. Ama bunu nötrle tutarsanız çarpılırsınız. Yada fazı tuttunuz birisi size dokundu dokunan kişi çarpılır oda neden devreyi sizin üzerinizden tamamladığı için çarpılır.Mesela trenler toprağı yani nötrü yerden raydan alırlar. Üstte ise elektrik enerji yani gerilim kablosu vardır. Bunu hepimiz biliyoruz görüyoruz.

Watt ise çalışan cihazın verebildiği maximum güçtür. Yani çıkış gücü de diyebiliriz. Yada cihazın çalışırken harcadığı güç diyebiliriz. Watt bir güç birimidir. Mesela 60 wattlık ampül, 20 wattlık ampülden daha çok ışık verir. Ama bunla doğru orantılı olarak ta, daha çok güç harcar. Yani buna anlık tükettiği enerjide diyebilirz wolt=vat bunlar aslında iki kardeş gibilerdir.ikisinin ortasıda amper dir.
Amper ise çektiği yüktür kaç amper çekiyorsa ona göre çektiği amperin bi tık üstünde sigorta seçimi yapılır.

   Sürekli çevremizde duyuyoruz volt, watt ve amper kelimelerini. Kısaca şöyle anlatayım;Volt şehir şebekesidir, ülkenin elektrik kaynaklarından çıkan ve bizlere ulaşan ham enerjidir. Bu saf enerji yer altı kabloları veya yer üstü elektrik direkleriyle bizlere ulaşır. Türkiye 220 volt ortalama ile beslenir, Amerika 110 volt ortalama ile beslenir. Genellikle bütün ülkeler 220 volt civarı veya 110 volt civarı bir voltaj değerine sahiptir. Akşamları bu değer Türkiye’de 205, 218 volt arasında düşer genelde. ölçüm. Çünkü akşamları evlerde daha çok elektrik harcanır. Şehir şebekesi alternatif akımdır ve dalgalı gelir. Ortalaması 220 volttur. Ama ölçü aletini alıp ölçtüğünüzde, 219, 225 gibi değerler arasında devamlı gelip gittiğini görürsünüz. Bunun sebebi o hatta bir çok aletin açılıp kapanıyor olmasıdır. 220 volt elektrikle çalışan cihazların giriş voltajıdır. Bütün cihazlarda bir doğrultma devresi bulunur ve bu alternatif akım, doğru akıma çevrilir. Bu devre, trafo ve diyotlarla yapılır. Yani volt şehir şebekesinin gerilim birimidir diyebiliriz. Tabiki bu yüksek gerilim hakkında bilmeniz gereken şeylerde var. Yüksek gerilim monofaze sistemlerde bir faz ve bir nötr bulunur. Mesela fazı kontrol kalemini tuttuğunuzda ışık hangi kabloda yanıyorsa, o kablo elektriğin geldiği faz kablosudur. Bunu tutarsanız çıplak elle çarpılmazsınız. Ama bunu nötrle tutarsanız çarpılırsınız. Yada fazı tuttunuz birisi size dokundu dokunan kişi çarpılır oda neden devreyi sizin üzerinizden tamamladığı için çarpılır.Mesela trenler toprağı yani nötrü yerden raydan alırlar. Üstte ise elektrik enerji yani gerilim kablosu vardır. Bunu hepimiz biliyoruz görüyoruz.

Watt ise çalışan cihazın verebildiği maximum güçtür. Yani çıkış gücü de diyebiliriz. Yada cihazın çalışırken harcadığı güç diyebiliriz. Watt bir güç birimidir. Mesela 60 wattlık ampül, 20 wattlık ampülden daha çok ışık verir. Ama bunla doğru orantılı olarak ta, daha çok güç harcar. Yani buna anlık tükettiği enerjide diyebilirz wolt=vat bunlar aslında iki kardeş gibilerdir.ikisinin ortasıda amper dir.
Amper ise çektiği yüktür kaç amper çekiyorsa ona göre çektiği amperin bi tık üstünde sigorta seçimi yapılır.

Ankara Avize İşlemleri

Avize Nasıl Takılır?
Avize takarken ihtiyacın olacak tüm bilgiler burda:)
Avize değişikliği yapmak için veya yeni taşındığın evde avizelerin montajını yapmak için bilmen gereken bazı püf noktalar var. Öncelikle mevcut avize nasıl sökülür öğrenmen gerekli. Ardından ürünün özelliklerine göre çeşitli montaj detayları hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Tavana yapışan modellerde ve sarkıt şeklinde uzanan ürünlerde izleyeceğin yollar birbirinden farklıdır. Vede hangi kablo ne anlama geliyor? Kabloları birbirine nasıl bağlamalısın? Askı aparatı yoksa yapman gerekenler neler? Avizeyi takarken ihtiyacın olacak tüm bilgiler burda
Elektrik Bağlantısının Kontrolünü Sağlamalısın
Yeni ürünün montajından önce yapacağın ilk şey, dairenin sigortasını kapatmak olmalıdır. Ardından elektrik anahtarının da kapalı konumda olduğundan emin oldukdan sonra montaj işlemlerine elektrik akımı tamamen devre dışı iken başlamalısın. Elektrik konusunda işlem öncesinde alacağın tedbirlerin yanı sıra; lambanın bağlantı detayları ile uğraşırken de belli aralıklara kontrol kalemini kullanarak kablolarda elektrik olup olmadığını kontrol edebilirsin.

Ankara Avize

Avize Nasıl Sökülür?
Yeni ürün montajına geçmeden önce eski avize nasıl sökülür, ona bakalım. Öncelikle, mevcut ürün askı aparatına sahip olsa da olmasa da; ürünün tavanda sabit durmasını sağlayan vidaları sökmekle işe başlayabilirsin. Bunun için bir tornavidaya ihtiyacın olacak. Vidaları söktükten sonra lamba ve tavanda bulunan kabloların birbirlerine bağlı olduğunu göreceksin. Bu bağlantıları dikkatli bir şekilde birbirinden ayırarak lamba sökme işlemini tamamlayabilirsin.

Ankara Avizeci

Avize Askı Aparatı Nasıl Takılır?
Askı aparatını avizeyi asmak istediğin tavan yüzeyine doğru tutarak, avizenin tam olarak konumlandıracağı yeri belirleyebilirsin. Belirlediğin bu yeri kalem ile işaretleyebilir ardından matkap yardımı ile ihtiyacın kadar delik açabilirsin. Bu deliklere yerleştireceğin dübeller, askı aparatının tavana sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlayacaktır. Askı aparatındaki boşluklara dizeceğin vidaları bu dübellere sabitleyerek askı aparatının montajını kolayca tamamlayabilirsin.

Kablo Bağlantıları Nasıl Yapılır?
Tavan armatürleri montajının en önemli noktalarından birisi kablo bağlantılarını doğru bir şekilde kurmaktır. Bunun için aklınızda tutmanız gereken püf nokta ise şu: Daima tavandan gelen farklı renkli kabloyu avizedeki sarı renkli kabloya bağla! Her ne kadar genellikle tavandan gelen 3 adet kablonun 1 tanesi farklı renkte oluyor olsa da; tavandan iki kablo geldiği durumlarda da bu bilgiden yararlanabilirsin. Tavan lambalarında çoğunlukla bir adet kahverengi, bir adet mavi, bir adet de sarı kablo bulunur. Tavandan üç kablo geliyorsa; farklı renkte olanı lambadaki sarı kablo ile bağladıktan sonra diğer kabloları renkleri fark etmeksizin tavandan avizeye bağlayabilirsin. Eğer, tavandan iki kablo geliyorsa; avizedeki kahverengi ve mavi kabloları birbirine bağlamalı ardından tavandan gelen kahverengi kablo ile bu kablo demetini birleştirmelisin. Bazı durumlarda, tavanda ve ankara elektrikci armatürlerinde bulunan kabloların renkleri tamamen aynı olabilir. Böyle zamanlarda aynı renkli kabloları birbirine bağlayarak elektrik bağlantısını başarılı bir şekilde kurabilirsin.
Elektrik bağlantısını kurduktan sonra armatürü tavana sabitleyerek kullanmaya başlayabilirsin. Şarjlı vidalama makineleri ile tavana tutturacağın lamba modelleride vardır.ankaradaelektrikci

Ankara Avize Çeşitleri

 
Çeşitli avize modelleri vardır avizeler evlerimize işyerlerimize tasarım şıklık değer katar.avize modelleri ve montajı için firmamızla iletişime geçebilirsiniz uzman kadromuz tarafından siz değerli müşterilerimize hizmet vermek için burdayız.

Merkezi Uydu Sistemi Nedir?

merkezi-uydu

Çanak anten, kaba tabirle uydudan gelen sinyalleri gövdesinde toplayarak uç kısmında bulunan lnb’ye yansıtıp görüntü yakalanmasını sağlayan anten türüdür. Yani başka bir değişle çanak antenler uydudaki tv yayınlarını izleyebilmek için gerekli aygıtlardır. 45 cm ila 5 metre arasında çapa sahip çanak antenler bulunmaktadır. Türkiye şartlarında 4a uydusu için en az 70 cm çapında çanak anten yeterli olabilmektedir.

Çanak anteni oluşturan parçalar ve kurulumunda ihtiyaç duyulacak elemanlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çanak anten tepsisi
 • Lnb kolu
 • Anten gövde maunt takımı
 • Ayak takımı
 • Bağlantı vida, somun vb parçalar


Merkezi Uydu Sistemi Nedir?
Merkezi uydu sistemleri nedir? Dairelerin yani toplu yaşam merkezlerinin dijital, hd, 4K Ultra hd uydu yayınlarından toplu olarak faydalanabilmeleri için tek merkeze kurulan ve bu merkezden bütün dairelerin yayın almasını sağlayan sistemdir.

Dijital uydu alıcısı olan her daire, TÜRKSAT uydusundan yayın yapan 250’den fazla Türk kanalı ile Hotbırd uydusundan yayın yapan binlerce yabancı kanalı dijital görüntü ve ses kalitesiyle izleyebilir. Sistem isteğe göre Digitürk uydusunun (Eutelsat W3) yayınlarını alabilecek şekilde kurulabilir. Bu şekildeki kurulumlar da daire Digitürk abonesi ise, diğer uydu yayınlarının yanı sıra digitürk kanallarını da izleyebilir.

Anten kabloları dairelere nasıl ulaştırılıyor?
Binaların çatılarında yapılan işlemler standart olsa da, sistem merkezinden dairelere kablo çekimi, binaların mimari ve altyapı farklılıklarından dolayı değişiklikler göstermektedir.

Genelde kablo yolu olarak bina havalandırmaları veya şaft boşlukları kullanılmakla birlikte bir kısım binalarda merdiven boşlukları veya dış cepheler kablo yolu olarak kullanılmaktadır.
Fakat buralarda yapılan işlemlere ilave olarak ortak mahallere kablo kanalı monte etmek gerekmektedir. Bu gibi durumlarda daire başı maliyet biraz yükselmektedir.

Merkezi Uydu Sistem Avantajları:
Daire İçindeki Tüm Odalardan İzlenebilir:
Diğer pek çok televizyon sisteminin aksine Merkezi TV’de (SMATV) tüm odalara yayın verilir. Yani daire içerisinde birden fazla televizyon varsa, tüm televizyonlardan yayınlar izlenebilir. Ve dahası; bir odada maç izlenirken, aynı anda bir diğer odada film izlenebilir. Üstelik daire içinde daha fazla odaya televizyon yayını vermenin ilave bir maliyeti de yoktur!
Yayınlar İzlemek İçin İlave Bir Cihaza İhtiyacı Ortadan Kaldırır:
Yayınlar; herhangi bir uydu alıcısı kullanımı, çanak anten kurulumu, platform aboneliği ve abonelik ücretine ihtiyaç duymadan alınır.  Turksat, Hotbird ve Astra gibi şifresiz uydu kanallarının yanınında, Dijitürk, D-Smart ve FilBox gibi platformların da kanalları eklenerek, en sevilen kanallara kolay ve kesintisiz erişim sağlanır!
7/24 Çalışacak Dayanıklılığa Sahiptir ve Arıza Riskleri Çok Düşüktür:
Merkezi TV Sistemi ürünler 365 gün 24 saat kesintisiz çalışacak şekilde üretilmektedir. Dolayısıyla bu profesyonel ürünler bireysel uydu TV çözümlerinin aksine çok daha dayanıklıdır ve arıza riskleri çok düşüktür. Ayrıca ülkemizde yerli üretim ile 20 yılı aşkın süredir üretilen bu sistemlerin geniş bir uygulama ve servis ağı da bulunmaktadır!
Her türlü çanak anten kurulumu,merkezi sistem uzman kadromuz tarafından itina ile montajı yapılır.

Çanak ayarlamak için, merkezi sistem kurulum cihazı olmalıdır. Cihaz sinyalleri doğru olarak ayarlamamızı sağlayarak, en iyi görüntüyü aktarmamızı sağlayacaktır.

Çanak yönü ve çanak boyutu önem arz etmekte olup, çanak ayak aparatı kullanılarak sağlamca montaj yapılmalıdır. Kurulum sonrasında çanak yerinden hareket etmeyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

Çanak ayak aparatı doğru boyda olmalıdır. Kullanılan çanak ebatına göre, çanağı taşıyacak, sağlam tutacak ve hareketsiz bırakacak güçlü ayaklar kullanılmalıdır.

Anten kablosunun sinyali iyi iletebilmesi için kalitesi önemlidir. Kablo döşemesi yapılırken kablo kırılmamalıdır. Kablo boyu uzadıkça alınan sinyalin kalitesi azalacak olup, maksimum uzunluk boyutu geçilmemelidir.

Sigorta Nedir ve Nasıl Çalışır?


Sigorta, 1890 yılında Thomas Alva Edison tarafından icat edildi. Devrelerin korunmasını sağlayan sigortanın kullanımında bilinmesi gereken önemli ayrıntılar vardır ve sigorta çeşitleri vardır.

Sigortanın Tanımı

Sigortalar (İngilizce karşılığı “fuse”), ev aletlerini ve devreleri aşırı akımdan koruyarak cihazların hasar görmesini önleyen koruma elemanlarıdır. Cihazı hasardan koruyan bir devre kesici ve dengeleyici olarak çalışıyor.  Sigortalar her zaman elektrik devresine seri bağlanmalı. Paralel bağlı olan bir sigorta, devre elemanlarını koruyamaz.
 

Sigortaların Özellikleri

•Akım Değeri: Sürekli olarak iletilen maksimum akım miktarı, akım değeri olarak tanımlanıyor. Sigortanın erime olmadan devrede kalmasını sağlıyor. Akım taşıma kapasitesi, Amper cinsinden ölçülüyor.

•Gerilim Değeri: Bu özellikte, sigorta ile seri bağlanmış gerilim, gerilim oranını artırmaz.

Bir elektrik arızası veya kısa devre olduğunda sigorta elemanı tarafından taşınan enerji miktarını ifade ediyor. Sigortanın mevcut akımından kaynaklanan ısı enerjisi ölçüyor ve sigorta attığında oluşan bir değerdir.

•Kesme ve Kesme Kapasitesi: Sigortanın kesintiye uğramasına neden olabilecek maksimum akım değeri, sigortanın kesme veya kesme kapasitesini tanımlamaktadır.

•Gerilim Düşümü: Devreden aşırı akım akması durumunda sigorta içindeki telin eriyeceğini ve devrenin, açık devre olacağını belirtmiştik.

•Sıcaklık: Aşırı akım akması sırasında sıcaklık artıyor. Bu nedenle mevcut değer azalıyor. Böylece sigorta teli eriyor ve ya sigorta yanıyor yada sigorta atıyor.Ankarada elektrikci

 
Sigortanın Atması

Halk dilinde sigorta atması olarak bilinen durum, güvenliğin sağlanmış olmasıdır. Bir sigorta doğrudan akım tarafından açılmıyor. Peki, sigorta nasıl atıyor? Akım, ısı oluşturuyor ve bu ısı, sigortayı açıyor. Yani sigorta, ortam sıcaklığından ve akımın zamana bağlı değişiminden etkileniyor. Atan sigorta açık bir devredir.

Sigortaların üzerinde maksimum akım değeri belirtilmektedir. Bu maksimum değer aşılırsa, sigorta devreyi açıyor. Yani sigorta, akım geçişini önleyerek devreyi koruyor. Atan sigortayı kaldırdınız,hemen ardından geri atıyorsa biyerde kısa devreniz vardır telaşa kapılmayın uzman kadromuzu arayıp bilgi almadan müdahale etmeyin ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Eğerki sigorta kalkıyor ama geçiş yapmıyorsa veya sigortanın mandalında bi gevşeklik hissederseniz muhtemelen sigortanız bozulmuştur.uzman kadromuza danışın (Ankarada Elektrikci)

Sigortanın üzerinde yazan akım değeri, yalnızca belirli bir ortam sıcaklığı için geçerlidir. (genellikle 25°C) Sonuç olarak dış ortamda çalışacak bir cihaz için sigorta seçiminizi ona göre yapmanız gerekiyor.(ETİMESGUTTA ELEKTRİKCİ)

SİGORTA ÇEŞİTLERİ:

 • Buşon sigorta
 • Bıçaklı sigorta
 • Otomatik sigorta
 • Cam sigorta
 • Yüksek gerilim sigortası

BUŞON SİGORTA:

Bu sigortalara vidalı sigortalar yada eriyen telli sigortalar adı verilir.

busonsigorta-1

OTOMATİK SİGORTA:

Elektrik tesisatının bulunduğu her yerde kullanılan otomatik sigortalar (minyatür devre kesiciler, MCB’ler) tesisatı ve tesisata bağlı elektrik cihazlarını aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı koruyan bir devre elemanıdır. Genel kullanım alanları Apartman tesisatında,Bina tesisatında, şantiye elektriklerinde kısa elektrigin oldupu heryerde otomatik sigorta yardımcı elamanımızdır.
Ankarada elektrikci

BIÇAKLI SİGORTA:

NH Sigorta, akıma karşı koruyucu bir cihaz olup, içindeki telin erimesi sonucu açma yapan ve devreyi kesen bir sigorta çeşididir. Devreleri aşırı akımların etkilerine karşı korur.
Eriyen telli sigortalar ürün grubundadır.
NH sigorta denmesinin sebebi Almanca’da alçak gerilim sigortası ankarada elektrikci
NH sigortalar tek başlarına kullanılmazlar. Ya bir altlık ile beraber kullanılırlar ya da bir sigortalı yük ayırıcı içerisine konurlar. Sigortanın her iki tarafında ince küçük baralar vardır. Bu baralar altlığı bir bıçak gibi keser ve altlıkta o şekilde kalır ,Bu yüzden de bıçaklı sigorta denir.
Markadan markaya göre değişebilir.
NH sigortalar ısınma prensibine göre açma yaptığı için gövdesi mutlaka dayanıklı malzemeden üretilmelidir. Gövdesinde dinamik kuvvetlere ve ısınmalara karşı dayanımının yüksek olması amacıyla porselenin bir türevi olan steatit malzeme kullanılır. Sigorta içinde, akım kesme sırasında ortaya çıkacak arkı söndürmek için yüksek saflık ve temizlikte kuvarz kumu kullanılır. Gerekli bilgi ve tecrübe olmadan kesinlikle değiştirmeye çalışmayın aksi takdirde ciddi yaralanmalara sebep olabilir uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz ankarada elektrikci.

YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI
En büyük kesme akımından 1 saat veya daha uzun süre içinde sigorta elemanının erimesine neden olan tüm akımları kesebilen akım sınırlayıcı sigortalardır.

Cam Sigorta Nedir?
Çoğunlukla elektronik kartlar üzerinde kullanılan cam sigortalar güç olarak düşük sigortalardır. Her sigorta çeşitinde olduğu gibi devreyi yüksek akımdan ve gerilimden korumaktadır. Silindirik bir cam tüp içerisinde gücüne göre seçilmiş dirence sahip bir iletken tel ile yapılırlar.

Bazı cam sigortalarda metal şeritte bulanmaktadır. Cam sigorta üzerinden fazla akım geçtiğinde içerisindeki tel veya metal şerit ısınır ve yanar. Böylelikle cam sigorta elektrik iletme özelliğini kaybeder ve devreyi korur. Cam sigorta içesinde bulunan hava iki metal ucun ark oluşturmasına engel olur.
Cam tipi sigortalar çok basit bir şekilde el yardımıyla sökülüp takılabilmektedir. Cam sigortanın metal kısmında bulunan yazıdan kaç amperlik bir sigorta olduğu anlaşılabilir.
Gözle bakıldığında cam sigortanın yanıp yanmadığı görülebilir. Cam sigorta sağlam gibi durduğunda kısa devre testi yapılabilir. Kısa devre testi yapmak için ölçü aletini diyot buzzet konumuna almal gerekir.
Yüksek dayanımlı cam sigortalar içerisinde iletkenden başka karbon tetra klorür maddesi bulunur. Bu madde sayesinde sigorta akımı kesitiğinde içerisinde ark oluşması engellenir.
Cam sigortalar fiyat olarak ucuz ürünlerdir. Herhangi bir elektronik satıcısından veya elektrik malzemesi satıcısından temin edilebilir. Sigorta değişimi yapılırken tüm elektriğin kesildiğinden emin olunmalıdır. Aşırı akımdan cihazları korumak için kullanılır
Genel kullanım alanları elektronik kartları korumak için, ev eşyalarında ve benzeri aletlerin makinelern içinde ankarada elekrikci

Ankara Diyafon Tesisatı

Ankara’da Diyafon Sistemleri tesisatı hizmeti veren firmamız bugüne kadar birçok apartman ve site için sesli diyafon ve görüntülü diyafon sistemi kurmuş olup, kurulan diyafon sistemleri ile yüzlerce inşada kapı önü güvenliğini sağlamıştır. Diyafon sistemleri günümüzde her evde olmazsa olmaz bir güvenlik sistemidir. Hepimiz zilimize basan kişiyi ya görmek yada duymak ister yabancı olup olmadığını bilmek isteriz. Diyafon sistemleri günümüzün yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemlerinden birisidir. Piyasada bulunan çeşitli diyafon sistemleri bulunmaktadır. Genellikle aparman diyafon sistemleri apartman sakinlerinin ortk kararı ile montaj edilmeye karar verildiğinden, toplu diyafon sistemleri yapıldığında daire başı çok daha uygun fiyatlara gelmektedir. Aşağıda görsellerini paylaşarak anlatmaya çalıştığımız gibi, diyafon sistemlerinin montaj aşamasında duvarın içine gömülen tesisatı ile uzun yıllar boyu kullanılabilmektedir. Örnek olarak diyafon sistemi döşemesi için kırım işleminden geçen ve kapatılmaya başlanmış duvarı ilgili görsellerde görebilirsiniz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Diyafon sistemleri tesisatı her daire için çekilerek ilgili kablo kanalı tekrar düzeltilir. Boyama işlemi yada alçılama işlemi sonrasında diyafon yerleştirilerek ilgili testlerden geçirilir. Testi başarı ile geçen diyafon sistemleri uzun soluklu bir çalışma süresine artık hazır demektir. Tüm diyafon sistemleriniz uzman personellerimiz tarafından itina ile montaj edilerek, çalışır hale getirilir ve teslimatı yapılır.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Sıfır binalara diyafon sistemleri istenilen kaliteye göre takılarak montajı yapılır. Kullanıma hazır gelen diyafon sistemlerinin amacı kapımıza gelen kişi yada kişileri erkenden görerek, tanımadığımız kişileri hanemizden uzak tutabilmektir. Günümüzde güvenlik kamera sistemleri, alarm sistemleri, diyafon sistemleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki güvenlik hayatımızın her noktasında olması gereken en önemli materyaldir. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuz zaman, hala bir görüntülü diyafon sisteminiz yoksa bizlere ulaşarak fiyat alabilirsiniz. Sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Dekor Aydınlatma

Firmamız dekor aydınlatma işlemleri yapmaktadır. Örnek olarak bugün bir müşterimizin evinde dekor aydınlatma işlemi yaptık. Ankara’da aydınlatma sistemleri olarak tarafımıza ulaşan müşterimizin aydınlatma işlemlerini profesyonel ekibimiz ile gerçekleştirmeye başladık. Uzun yıllardır dekor lamba, avize gibi birçok çeşit aydınlatma sistemleri hizmeti vermekteyiz. İşimizde profesyonel ve uzman olduğumuzu çekinmeden söyleyebiliyor, mutlu müşteri anlayışına sahip olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Dekor aydınlatma işlemi için elektrik bağlantılarını tamamladıktan sonra tertemiz bir görünüme kavuşan tavan dekor aydınlatmasının görseli aşağıdaki gibi oldu. Aydınlatma sistemleri insanlık medeniyete ulaşma çabası içinde olduğu dönemlerden, medeniyete ulaşana kadar ki süre içerinde, hem fiziksel olarak hemde insan ufkunu genişleten, fayda sağlayıcı işler arasında oldukça ön sıralarda gelmektedir. Eskiden sadece bir ihtiyaç olan aydınlatma sistemleri, günümüzde oldukça ihtişamlı haller alarak, ortam güzelliğini gösteren ve binlerce çeşidi bulunan stillerde üretilmeye başlamıştır. Her aydınlatma sisteminin düzgün montaj edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki elektrik ile şaka olmaz. Bu sebepler ile işi uzmanına bırakıp, bir elektrik ustasından montaj edilmesi talep edilmelidir.

Firmamız ev aydınlatma, iş yeri aydınlatma, sıfırdan elektrik tesisatı çekme işlemleri gibi işlemler yapmaktadır. Sizlerde aydınlatma işlemleriniz için bizlere ulaşarak, aydınlatma işlemlerinizi en güzel şekilde yaptırabilirsiniz.,

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Ankara Elektrikçi

AnkaraElektrikci

Elektrikçi · Keçiören, Ankara : Siz değerli müşterilerimize Ankara geneli tüm ilçelere hizmet vermekteyiz tüm elektrik işleriniz için profosyenel ekibimiz ile uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Elektrikçi · Çankaya, Ankara : Bilgisayar Güvenlik Kamera Sistemi kurulum ve servisi Merkezi ve Bireysel Uydu Kurulumu Elektrik Tesisat Tadilat Bakım Tamir ve Ledli Bahçe Aydınlatma işleriniz yapılır.

Kaliteli iş bilen iş ahlakına uyan sağlam ekibimizle elektrik, montaj, daire tesisatı, otomasyon, zayıf akım, güvenlik hizmetleri, kamera, alarm montajı, altyapı, pano montaj bağlantı, ve her türlü elektrik işlerinde bir telefon kadar yakınınızdayız.

Elektrikçi · Etimesgut, Ankara : Evlerde, işyerlerinde oluşan elektrik arızaları(sigorta,priz,aydınlatma,pano) uygun fiyata yapılır. Ayrıca ek kablo çekimi, sigorta takılması, priz hattı çekilmesi, pano revizesi, pano yapımı(kumanda,dağıtım, kompanzasyon) gibi işleriniz de yapılır. Amacımız uygun fiyatlar ve düzgün hizmet ile müşterilerimize hizmet sunabilmektir.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Elektrikçi · Gölbaşı, Ankara : Ankara Gölbaşı ve tüm Ankara içinde bina veya daire içi telefon ve internet tesisatlarınız, telefon ankastra panoları ve arızaları uzman ekibimiz tarafından yapılır.

Elektrikçi · Mamak, Ankara : Bütün elektrik işleriniz görüntülü ve sesli diyafon sistemleri, daire içi işler, ürün fabrika arızası tamir bakım onarım işlemleri yapılır.

AnkaraElektrik
AnkaraElektrik

Elektrikçi · Mamak, Ankara : Her türlü elektrik İşleri, Elektrikli Ev Aletleri, Merkezi Uydu Sistemleri, Diafon Sistemleri, Güvenlik Kamerası, Tv Tamir, Uydu Montajı gibi hizmetler için doğru adrestesiniz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Elektrikçi · Keçiören, Ankara : Boyut ve miktar ayırt etmeksizin bütün taahhütlü taahhütsüz işleriniz itina ve garanti ile yapılır. Elektrik Tamirat, Kablo Tesisatı, Pano Tamir Bakım, Sıfırdan Elektrik Tesisatı döşeme gibi işlemleriniz yapılır.

bahceaydinlatmasi
bahceaydinlatmasi

Ankara’da evinize en yakın elektrikçi güven elektrik, uzman ekibi ile her dakika hizmete hazırız. Siz arayın biz gelelim, sorunlarınızı giderelim.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Ankara Elektrikçi Hizmet Bölgeleri

AnkaraElektrik

Ankara’da elektrikçi olarak müşterilerimize 7 gün 24 saat her zaman çeşitli elektrik problemlerinde, elektrik bakım, elektrik onarım, elektrik sistemleri sıfırdan kurulum gibi hizmetler sunmaktayız. Profesyonel ekibimizin istikrarlı çalışması ile Ankara’da Elektrik hizmeti vermekteyiz. Elektrik ustası olarak hizmet vermekteyiz. Ankara elektrik firmaları denildiğinde başta Güven Elektrik gelmektedir. 10 yıllık tecrübemiz ile irili ufaklı birçok işi en iyi şekilde yaparak, müşteri memnuniyeti sağladık. Ankara bölgesinde 10 yıllık faaliyet göstermekte olup, sunmuş olduğumuz hizmetlerde gün geçtikçe profesyonelleşerek, sorunsuz halde işlerimizi yapmaya başladık. Bizlere akıllı telefonlarınız yada internet erişimizin olan heryerden kolayca ulaşabilirsiniz. Firmamıza ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilir, aşağıdaki kelimeler ile bizleri arayabilirsiniz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

 • Elektrik Tamir, Elektrik Tamirat, Elektrik Bakım, Elektrik Onarım, Elektrik Arıza, Elektrik Tamir İşi, Elektrik Tamirat İşi, Elektrik Tamirci, Elektrik Tamiri, Elektrik Tamircileri, Elektrik Ustası, Elektrikçi Usta, Ankara Elektrik bu kelimeler ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Ankaranın Elektrikçisi denildiğinde birçok yerde akla Güven Elektrik gelir. Geniş müşteri ağımız ile daha kolay irtibatta kalabilmek adına web sitesi hizmetine geçiş yapmış olup, güncel makalelerimizi takip etmenizi rica ediyoruz. Ankarada Elektrik sorunlarını çözümleyen en nadide firmalardan birisi olarak sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.Ankara elektrikçi çankaya, Ankara elektrikçi kızılay, Ankara elektrikçi dikmen, Ankara elektrikçi bahçelievler, Ankara elektrikçi yenimahalle, Ankara elektrikçi yıldız , Ankara elektrikçi balgat, Ankara elektrikçi demetevler, Ankara elektrikçi mamak, aydınlıkevler elektrikçi, abidinpaşa elektrikçi, ayvalı elektrikçi, aşağı ayrancı elektrikçi, bahçelievler elektrikçi, balgat elektrikçi, batıkent elektrikçi, beşevler elektrikçi, bahçelievlerde elektrikçi, bilkent elektrikci, balgat elektrikçiler, cebeci elektrikçi, cevizlidere elektrikçi, çankaya elektrik, dikmen caddesi elektrikçi,dikmen elektrikçi, demetevler elektrikçi, devren elektrikçi, emek elektrikçi, etimesgut elektrikçi, eryaman elektrikçi, etlik elektrikçi, esat elektrikçi, etimesgut elektrikçiler, sincan fatih elektrikçi, gölbaşı elektrikçi, gaziosmanpaşa elektrikçi , incirli elektrikçi, keçiören elektrikçi, kızılay elektrikçi, kızılayda elektrikçi, küçükesat elektrikçi, Ankara kızılay elektrikçiler, Ankara mamak elektrikçi, Ankara maltepe elektrikçi, maltepede elektrikçi, gazi mahallesi elektrikçi, birlik mahallesi elektrikçi, emek mahallesi elektrikçi ,gazi mustafa kemal mahallesi elektrikçi, elektrikçi, elektrikçi tavsiye, oran elektrikçi, elektrikçiler, ostim elektrikçiler, gölbaşı elektrikçi, ankara etlik elektrikçi, ankara pursaklarda elektrikçi, ankara rüzgarlı elektrikçi, ankara sincan elektrikçi, ankara siteler elektrikçi, ankara söğütözü elektrikçi, ankara subayevleri elektrikçi, ankara sokullu elektrikçi, ankara sincan elektrikçiler, ankara ulus konya sokak elektrikçi, ankara tandoğan elektrikçi, ankara ulus elektrikçi, ankara ulus elektrikçiler, ankara ulustaki elektrikçiler, elektrikçi usta ankara, ankara yenimahalle elektrikçi, ankara yaşamkent elektrikçi, ankara 100.yıl elektrikçi, ankara çankaya yıldız elektrikçi, ankara nato yolu elektrikçi, ankara elektrikçileri, ankara çankaya elektrikçiler, ankara gölbaşı elektrikçiler, ankara sincan elektrikciler

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Elektrik İşlerimiz

Ankara Elektrikci

Elektrik İşlerimiz

Ankara’da elektrik ustası olarak hizmet veren profesyonel ustalarımız ile tüm Ankara’da Elektrikçi denildiğinde akıllara gelmekteyiz. Uzman kadromuz 7/24 Ankara’da elektrik işlerinizi çözümlerken müşterilerimiz gece gündüz hizmet veriyor olmamızdan memnun kalmaktadır. Elektrik işleri bilindiği üzre uzmanlık şarttır.İşi profesyoneline bırakıp, riskleri minimuma indirmek gerekir. Personellerimiz gerekli tedbirleri alarak en güvenli şekilde, en kısa sürede Ankara’da Elektrik işlerinize çözüm üretmektedir.

Bahçelerinizde hava karardığında etrafı aydınlatmak için Aydınlatma Sistemleri hizmetimizle en güzel şekilde aydınlatma işlerinizi yapmaktayız.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Günümüzde televizyon sistemleri uyduya bağlı sistemler kullanmaktadır.Bunun için Çanak Anten Kurulumu gerekmektedir. Firmamız çanak anten kurulumu yaparken frekans ayarlarını incelikle yaparak en iyi yayın kalitesini müşterilerimize sunmaktadır.

Yüksek katlı binalarda, apartmanlarda toplu şekilde yayın sağlamak amacı ile Merkezi Uydu Sistemi kullanılır. Bu sistem kurulurken ileriye dönük arızalar çıkartmaması planlanarak döşeme işlemi yapılmalıdır. Kablolar döşenirken yapılması gereken belli başlı kurallara dikkat edilerek, düzgün bir kablolama ile yayını tüm daire sakinlerine ulaştırırız.

Apartman, inşaat, baraka, köy evi, bağ evi, şantiye gibi yerlerde Elektrik Panosusistemleri kurarak elektriği kullanılabilir voltajlara indirerek, yönetilebilir bir güç kontrolü sağlamış oluruz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Evlerimizde bildiğimizSigorta Panosu dışında, çok daha devasa sistemlerde sigorta panoları bulunmaktadır. Firmamız uzman personelleri ile tüm panolara müdahale edebilir. Pano arızlarını giderebilir, pano içindeki sorun çıkan kısımlara müdahale ederek, ilgili düzenlemeyi yapabilir.

Işıklandırma sistemlerinin gelişen teknoloji ve günüme yansımasıylaSpot Işıklandırma gitgide yaygınlaşan bir sistem olmuştur. Günümüzde sıklıkla tercih edilen spot ışıklandırmalar birçok alışveriş merkezi, mağaza, iş yeri ve evlerde özellikle tuvalet ve banyo kısımlarında da kullanılmaktadır. Spot ışıklandırma sistemlerinizde meydana gelen arızaları giderebilir, istediğiniz yer için spot ışıklandırma sistemi kurabiliriz.

Kaçak Akım Rolesi‘nin görevi yalıtım yapılırken yapılmış hata sebebi ile oluşan akımı algılamak ve algılanan kaçak akımın maksimum belirlenen değere ulaşması durumunda bağlı bulunduğu devreyi keserek akımı kesmektir. İlgili maksimum değerler 30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma olarak bilinmektedir. Ankara’da kaçak akım rolesi sistemlerinizi yapabilir yada onarabiliriz.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara

Topraklama Hattı‘nın mantığını hepimiz biliriz. Basit mantık ile elektriğin fazla gelen kısmını doğru şekilde toprağa aktararak günlük hayatımızda kullandığımız cihazlara elektrik akımının fazla giderek bozulmalarının önüne geçmek için kullanılan sistemdir. Topraklama günümüzde standart prizlerde bulunmaktadır. Fakat topraklama sisteminizin düzgün olup olmadığını, gerçekten çalışıp çalışmadığını, ilerleyen günlerde fazla gelecek bir akımdan dolayı cihazlarınızın zarar görmesi için belirli aralıklarla kontorl ettirmek gerekmektedir. Günümüzde bu sistem bina kurulurken yapılıp sonrasında bir daha kontrol edilmemektedir. Doğru olan ise belirli aralıklar ile kontrol edilmesi gerektiğidir.

Kendi uğraşınız ile bir ev yaptınız yada bir bağ evi satınaldınız, tarlanıza bir ev inşa ettiniz yada yeni bir işyeri açtınız fakat elektrik tesisatını hiç düşünmediniz, inşaat halindeyken yada tamamlanmış yaşam alanlarınıza elektrik tesisatını sıfırdan çekerek, lambasından prizine tüm elektrik işlerini yaparak elektriği ayaklarınıza kadar getirmekteyiz. Sıfırdan Elektrik Çekme İşlemi ile elektrik artık her yerde. Sizin yapmanız gereken sadece fişi prize takıp elektriğin getirdiği medeniyeti yaşamak olacaktır.

Hemen Ara –> 0545 304 24 03 <– Hemen Ara